Cycloon Winston maakt pijnlijk duidelijk dat Parijs slechts een begin was

cyclone-winston-Fiji

Minder dan drie maanden nadat in Parijs een wereldwijd klimaatakkoord werd gesloten, worden we alweer met de neus op de feiten gedrukt: zaterdag 20 februari treft de verwoestende cycloon Winston Fiji, veegt er hele dorpen van de kaart en eist minstens 42 doden. Dat dodental wordt verwacht nog op te lopen omdat verschillende gebieden op dit moment heel slecht bereikbaar zijn voor hulpverleners door de aangericht schade.

Winston – de zwaarste cycloon ooit gemeten in het Zuidelijk halfrond – arriveert minder dan een week nadat Fiji als eerste het Akkoord van Parijs ratificeert. Dat laatste is niet toevallig. Fiji is net als andere kleine eilandstaten enorm kwetsbaar voor klimaatverandering en stuurde met deze snelle ratificatie een boodschap naar andere landen: klimaatactie is nodig, nu.

Bescherming nodig

Winston toont opnieuw hoe het klimaat nu al haar tol eist in het Zuiden. De cycloon is niet alleen, jaarlijks ondervinden miljoenen mensen de impact van klimaatverandering. Naast ambitieuze klimaatactie in eigen land is het daarom nodig om het Zuiden bij te staan aan de hand van voldoende internationale klimaatfinanciering en gerichte ontwikkelingssamenwerking.

Bovendien wijst de ramp er opnieuw op dat er nood is aan een structureel antwoord voor mensen die schade en verlies ondervinden en hun woonplaats moeten verlaten als gevolg van klimaatrampen en andere impacts. Op dit moment genieten zij geen internationale bescherming, een problematiek die 11.11.11 recent aan de kaak stelde.

Snelle ratificatie

Het spoor van vernieling nagelaten door cycloon Winston herinnert wereldleiders er aan om niet in slaap te vallen na de klimaattop in Parijs. Het Climate Vulnerable Forum, dat de 43 meest kwetsbare landen verenigt, roept na cycloon Winston op tot snelle ratificatie van het Akkoord van Parijs.

11.11.11 sluit zich aan bij deze oproep en vraagt België om op 22 april 2016, tijdens de officiële ceremonie, het akkoord te ondertekenen en het dit jaar nog te ratificeren.

Daarnaast vraagt 11.11.11 aan de Belgische beleidsmakers om zo snel mogelijk werk te maken van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende entiteiten over de 2020-klimaatdoelstellingen, een ambitieus Nationaal Klimaatplan en geloofwaardige internationale klimaatfinanciering, ook voor 2020 (zie analyse Akkoord van Parijs door het Platform Klimaatrechtvaardigheid).

De cycloon is een nieuwe, pijnlijke herinnering dat wachten tot 2020 geen optie is.

Samen voeren we de druk op bij politici om sneller te handelen.
Want, klimaatactie is nodig, nu. Steun 11.11.11 vandaag nog.
Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

11.11.11 DOOR:

 

Paper

Klimaatvluchtelingen bestaan niet. Toch zijn miljoenen op de vlucht voor het klimaat.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels