De acties 1212 op het terrein: bezoek aan Handicap International in Pakistan

Handicap International maakt deel uit van de actie Pakistan 1212. Matthieu van 1212 die ter plaatse is vertelt over zijn bezoek aan een project van Handicap International.
Barkat Ali Khan is hulpverlener voor Handicap International (HI). Hij is zelf afkomstig uit de Swat vallei en leidt ons vandaag doorheen het gebied. Wat hier gebeurd is, is veel te groots om als één organisatie aan te pakken. Hij legt ons uit dat er een werkgroep werd opgestart, bestaande uit alle organisaties in het gebied, om de acties op elkaar af te stemmen. In de stad Mangora bijvoorbeeld heeft Artsen zonder Grenzen een waterzuiveringsinstalatie geïnstalleerd aan een hogerop gelegen waterbron. Andere organisaties, zoals Handicap International zorgen er voor dat dagelijks 16.000 liter water op een veilige manier vervoerd wordt tot bij de bevolking.

Dit is uiteraard een noodoplossing omdat waterleidingen defect zijn en het grondwater verontreinigd door de overstroming. HI heeft daarom tegelijkertijd ook enkele ingenieurs ter beschikking die op verschillende plaatsen het waterbevoorradingssysteem herstellen. Op deze korte tijd hebben zij zo al de waterleidingen van 4 dorpen volledig hersteld. Ook Oxfam is druk in de weer om leidingen te herstellen. De veréénde krachten zorgen ervoor dat de bevolking sneller geholpen wordt.

Barkat vertelt ons dat in het gebied naast diaree ook een belangrijk besmettingsgevaar bestaat voor huid- en ooginfecties. HI tracht het besmettingsgevaar te onderdrukken door samen met ondermeer UNICEF en Dokters van de Wereld in de gemeenschappen te werken aan een goede hygiëne. Dit impliceert ondermeer het handenwassen met zeep en de veilige behandeling van voedsel en water voor consumptie.
 
Ook in deze crisis blijft HI mensen met een beperking helpen door het ter beschikking stellen van ondermeer rolstoelen, orthopedische hulpmiddelen en psychosociale ondersteuning. Zeker in dergelijke crisissituaties zijn deze mensen immers bijzonder kwetsbaar.

Lees meer over de acties in Pakistan op de blog van 1212.
BRON:
Handicap International

Deel dit artikel