De klimaatcoalitie

De klimaatcoalitie

De Klimaatcoalitie is het nationaal platform van een zeventigtal leden uit de milieubeweging, de Noord-Zuidbeweging, vakbonden en jongerenorganisaties.

We organiseren publieksacties en mobiliseren. We willen dat de Belgische en Europese politici hun verantwoordelijkheid nemen.

Zoals:

  • Het goede voorbeeld geven en maatregelen treffen in de strijd tegen de klimaatverandering

  • De Europese doelstelling inzake CO2-reductie verder doen gaan dan een daling van 20% tegen 2020.

  • Er een rechtvaardige transitie komt naar een koolstofarme, duurzame en groene economie met degelijke jobs en sociale rechten.

  • Er een bindend en ambitieus internationaal akkoord komt om de uitstoot van de broeikasgassen terug te dringen.

Dergelijk verscheiden actoren uit de civiele samenleving is uitzonderlijk in de Belgische context. De Klimaatcoalitie bestaat sinds 2008 en liet al meermaals van zich horen via sprekende campagnes als 'Sing for the climate' , 'Dance for the climate' en  'Jobs4Climate'. 

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels