Donkere verjaardag: 20 jaar na de genocide in Rwanda

20jaar rwanda handicap int wendy huyghe[Foto: Agnes, weduwe sinds de genocide in Rwanda. © Wendy Huyghe / Handicap International]


Begin april 2014 herdenkt Rwanda een van de meest donkere periodes uit haar geschiedenis: het begin van een genocide die 800.000 dodelijke slachtoffers maakte
Kort na deze genocide begon Handicap International actief op te treden in Rwanda.

 Gedurende 3 maanden werden mannen, vrouwen en kinderen gemarteld, verkracht en afgeslacht. Onbegrijpelijk geweld dat de hele wereld heeft geschokt en dat, 20 jaar later, nog steeds onuitwisbare sporen nalaat op de Rwandese samenleving. 

 

Een wrang record


Vandaag laat Rwanda het hoogste aantal mensen met posttraumatische stressstoornissen in de regio optekenen. De genocide van de Tutsi's in 1994 is daarvan de belangrijkste oorzaak. 

Kort na deze genocide begon Handicap International actief op te treden in Rwanda. De organisatie verdeelde voedsel en riep er revalidatieprojecten in het leven. Twee jaar later zette ze er haar eerste geestelijke gezondheidszorgproject op poten. Daarbij kwam de focus te liggen op psychosociale steun aan kinderen die er plots alleen voor kwamen te staan.

Sindsdien blijft de organisatie onophoudelijk steun bieden aan getraumatiseerde mensen. Vandaag helpt Handicap International nog steeds mensen die rechtstreeks werden getroffen, zoals weduwen die hun echtgenoot zijn verloren of weeskinderen die hun ouders zijn verloren en die gezinshoofd zijn geworden.

Ook biedt de organisatie psychosociale steun aan mensen die onrechtreeks lijden, zoals vrouwen die een kind hebben overgehouden aan een verkrachting, seropositieve vrouwen, slachtoffers van (seksueel) geweld, gezinnen in crisis door geweld en alcoholmisbruik. De geestelijke gezondheidsproblemen, die zeer vaak veroorzaakt worden door de genocide, kunnen de oorzaak en het gevolg zijn van relatieproblemen, werkloosheid, armoede, geweld, etc. 


Uitdaging


De uitdaging bestaat erin om deze gewelddadige cirkel van posttraumatische problemen te doorbreken. 20 jaar na de genocide van de Tutsi's is Handicap International meer dan ooit gemobiliseerd in Rwanda om steun te bieden aan de duizenden mensen die slachtoffer zijn geworden van deze gruweldaad. De organisatie geeft hen de kans op een betere toekomst.


BRON:Handicap International

Deel dit artikel