Een belangrijke rol voor het onderwijs na 2015

  

Donderdag 13 februari 2014 organiseerde Studio Globo de slotconferentie van het internationale project MDG'15. Europarlementsleden, lokale en internationale beleidsmakers, experten op het terrein en leerlingen van het secundair onderwijs kwamen samen in de HUBrussel en gaven hun visie op de ontwikkelingsagenda.Parlementslid Marian Harkin opende de conferentie, waarna het woord gegeven werd aan Lea Salmon (programmacoördinator bij het onderzoekscentrum LARTES in Dakar), Tanya Cox ('Beyond 2015') en Jan Vandemoortele, die mee aan de wieg stond van de Millenniumdoelstellingen. 


Naast hun kijk op het post 2015-programma, bespraken zij ook de huidige positie van de Millenniumdoelstellingen. Zo wees Jan Vandemoortele erop dat er al enkele hoopgevende resultaten geboekt zijn, maar dat de weg nog lang is, ook in België. Jongeren in het bijzonder moeten van zich laten horen en enkel actie leidt tot verandering.


Voor een heel aantal jongeren zijn de Millenniumdoelstellingen, in tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt, geen ver-van-mijn-bedshow. 

Dat werd vandaag bewezen door enkele leerlingen van de Sint-Martinusscholen uit Herk-De-Stad. Eind november 2013 leerden zij in Lille, samen met andere studenten, meer over duurzame ontwikkeling en discussieerden zij over hoe de wereld er moet uitzien na 2015. Zij zijn van mening dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en dat het jongeren niet enkel moet voorbereiden op de arbeidsmarkt.

De aanwezigen deelden die mening, zo bleek uit het debat tussen Jürgen Loones (Beleidsmedewerker Educatie voor Duurzame ontwikkeling, Vlaamse overheid), Ajit Xess (lokale beleidsmaker uit Djarkhand, India) en Gerry Jeffers (Iers onderwijsbeleid). Jürgen Loones haalde immers aan dat jongeren een stem moeten krijgen. Hij moedigt leerlingen en leraren aan om samen in de klas na te denken en te praten over het vervolg van de millenniumdoelstellingen. Iemand uit het publiek uitte zich vervolgens lovend over het project en opperde het idee om een volgend project te laten focussen op de schoolcultuur, eerder dan op leerlingen en leerkrachten zoals tot nu gedaan werd.

Met die laatste interessante bedenking eindigde het debat, waarna de aanwezigen nog gezellig nakaartten met een hapje en een drankje. De conferentie maakte duidelijk dat de verschillende organisaties en de aanwezigen ervan overtuigd zijn dat er na 2015 een aanzienlijke rol is weggelegd voor het onderwijs.

Bekijk ook zeker het videoverslag en (her)beleef de conferentie!

BRON:
Studio Globo


 

 

Deel dit artikel