Een kritisch middenveld verdient een standbeeld, geen knevel

In vele Vlaamse gemeenten droegen standbeelden een knevel voor de mond

Wie de gewoonte heeft op zijn dagelijkse wandeling onachtzaam langs een standbeeld te passeren, stootte deze ochtend op een verrassing. In vele Vlaamse gemeenten droegen standbeelden een knevel voor de mond. Daarmee trekken we met 11.11.11 de aandacht op steeds kleinere bewegingsvrijheid van activisten en andere changemakers die een stukje van de wereld willen veranderen. De geknevelde beelden staan symbool voor de kritische stemmen en krachtige bewegingen die wereldwijd meer en meer onder druk komen te staan.

Er is namelijk iets opvallends aan het gebeuren: soms sluipend, soms heel openlijk is de ruimte voor een kritisch middenveld aan het verkleinen. Regelgeving verstrengt, het discours verhardt en fysiek geweld blijft schering en inslag voor kritische activisten en middenveldorganisaties.

Volgens CIVICUS, de internationale alliantie van middenveldorganisaties en activisten leeft slechts 280 miljoen mensen in een open samenleving, dat is 4% van de wereldbevolking. België hoort daar gelukkig bij, maar als we onze vrijheid niet koesteren en blijven verdedigen riskeren we ook in Europa meer en meer gesloten samenlevingen te zien.

Zo is er een verontrustende tendens om organisaties en mensen die migranten helpen af te schilderen en te vervolgen als criminelen. Hongarije, Polen en Spanje tonen ons dat ook het oude continent niet immuun is voor autoritaire reflexen die de kostbare en fundamentele vrijheden met de voeten treden. In 111 landen is er vandaag sprake van een grotere druk op het middenveld. Vooral vrouwen, werknemers, minderheidsgroepen en milieugroeperingen zijn hiervan de dupe. De trend van de krimpende ruimte moet alarmbellen doen afgaan.

Volgens de Verenigde Naties is een open civiele ruimte cruciaal voor de realisatie van mensenrechten en het aanpakken van armoede, ongelijkheid, discriminatie en conflict. Beeld je in dat er geen vrouwenbeweging was geweest die gestreden had voor vrouwenstemrecht? Geen vakbonden die zich hadden ingezet voor basisarbeidsrechten, een 5-dagen werkweek of jaarlijks verlof? Geen bewegingen voor de afschaffing van de slavernij? Zij stelden allemaal schijnbaar utopische eisen die vandaag voor ons de logica zelve zijn.

Maar hoewel we al grote stappen vooruit hebben gezet, kampen we nog met onnoemelijke uitdagingen. Nog steeds lijdt 10% van de wereldbevolking elke dag honger. De planeet wordt leeggeroofd wat het levensonderhoud van vele mensen ondermijnt. Populistische leiders profiteren van en voeden sociale polarisatie tussen groepen om hun machtspositie te vergroten. Dit is onaanvaardbaar in een globale samenleving met zoveel welvaart.

De nood aan een dynamische civiele ruimte, waar groepen mensen hun claims voor sociale en ecologische rechtvaardigheid kunnen maken, is dus gigantisch groot. Een beperking van die civiele ruimte is meer dan een principekwestie: het maakt het moeilijker voor mensen om onrecht in de samenleving aan te klagen.

Opvallend is dat ondanks die inkrimpende ruimte sterke stemmen, changemakers, blijven opstaan voor een sociaal en ecologische rechtvaardige wereld. Dit is erg hoopvol. Want hoewel er wereldwijd druk staat op het middenveld zit er wel beweging in. En soms ook ten goede. In Ethiopië heeft verandering in politiek leiderschap geleid tot een verbeterde context voor civiel activisme. Mensen blijven het recht opeisen om zich te organiseren, ongeacht de houding van de overheid. Neem de burgerbeweging in Soedan, de protesten tegen Al-Sisi in Egypte of de overvolle volkspleinen met stemmen tegen corruptie en ongelijkheid in Libanon. Dit leidt soms tot opvallende successen.

De toekomst is aan de wereldverbeteraars, de changemakers. Zij die vechten voor meer civiele ruimte met hun stem en met hun gedrag, om de maatschappij te veranderen richting meer sociale en ecologische rechtvaardigheid. Net dát is wat we vandaag meer nodig hebben. Niet enkel in Vlaanderen, maar wereldwijd. Soms prikt dat middenveld, gaat het kort door de bocht, schopt het tegen schenen. Maar het is een absolute noodzaak om onze samenleving vrij en rechtvaardig te houden.

Deze sterke mensen en moedige voorvechters verdienen een stem, een standbeeld, geen knevel.

Els Hertogen
Directeur

 

Bekijk hieronder enkele foto's van de actie

Standbeeldenstunt 23/10

11.11.11 DOOR:

 

Alles over de campagne

Zet je in voor changemakers wereldwijd
en maak mee het verschil

logo-changemakers-122x200

 

Lees meer op de campagnesite 11.be/changemakers

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels