Eindelijk bescherming voor Latijns-Amerikaanse milieuactivisten

Onze partner Acción Ecológica lag enkele jaren geleden zelf in de vuurlinie van de overheid, die haar bedreigde met sluiting.

Na meer dan 4 jaar onderhandelen sloten begin maart 24 Latijns-Amerikaanse landen een juridisch bindend verdrag af dat meer bescherming zal bieden aan milieuactivisten. Verschillende 11.11.11-partners en partners van onze leden droegen er hun steentje aan bij.

Opkomen voor de leefomgeving van je gemeenschap en ingaan tegen de belangen van machtige bedrijven is gevaarlijk, en nog meer zo in Latijns-Amerika. Dat continent voert ieder jaar de lijst van de internationale ngo Global Witness aan als gevaarlijkste plek voor milieuactivisten. Het nieuwe verdrag wordt dan ook gezien als een overwinning voor alle organisaties en activisten in Latijns-Amerika.

Recht op leven

In het nieuwe verdrag staat onder meer dat milieuactivisten recht hebben op leven, persoonlijke integriteit, vrijheid van meningsuiting, vreedzame manifestatie en bewegingsvrijheid. Het sluit aan bij 'Principe 10' van de Verklaring van Rio inzake Milieu en Ontwikkeling uit 1992 en verankert de rechten op toegang tot informatie, deelname aan besluitvorming en toegang tot rechtspraak inzake milieukwesties.

Instrument tegen criminalisering

Onze partner DAR, die vooral actief is voor gemeenschappen in de Peruaanse Amazone, volgt het proces al sinds 2015 en heeft er samen met tal van andere organisaties voor gestreden dat bepaalde artikelen werden opgenomen.

César Gamboa van DAR: "In een omgeving waar activisten gecriminaliseerd worden als ze zich verzetten tegen projecten met een grote impact op het leefmilieu, is het verdrag een belangrijk instrument. We kunnen het gebruiken om gemeenschappen te verdedigen. We zagen in het verleden dat informatie werd achtergehouden, dat de inspraak van de gemeenschappen werd beperkt, dat mensen zelfs tegen elkaar werden opgezet – en dat alles volledig straffeloos. Het nieuwe verdrag vermeldt expliciet de rol van milieuactivisten. De ondertekenende landen verbinden zich ertoe om te garanderen dat activisten hun werk kunnen doen zonder geweld of bedreigingen. DAR is verheugd over het resultaat. Nu moet Peru het verdrag ratificeren en in nationale wetten gieten."

Klachten nu seponeren

Ook onze partner Acción Ecológica in Ecuador is blij met het verdrag en kijkt uit naar de toepassing ervan. De organisatie lag enkele jaren geleden zelf in de vuurlinie van de overheid, die haar bedreigde met sluiting. Internationale acties - ook door 11.11.11 - konden die sluiting toen verhinderen.

Acción Ecológica schrijft op zijn site: "Laat ons niet vergeten dat in ons land honderden activisten worden vervolgd of zwartgemaakt. In het verdrag staat onder meer dat elke partij 'een veilige en gunstige omgeving zal garanderen, waarin personen, groepen en organisaties die de mensenrechten in milieuaangelegenheden verdedigen, actief kunnen zijn zonder bedreigingen, beperkingen of onzekerheid.' We hopen dat we vanaf nu impactstudies, bedrijfscontracten, plannen van uitvoering, enzovoort, snel en kosteloos kunnen inzien als we erom vragen. Dat de inspraak echt is en de rechtspraak onpartijdig. En voor alles dat de vele klachten die momenteel lopen tegen activisten worden geseponeerd."

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels