Eis respect voor mensenrechten, ook door bedrijven

Eis respect voor mensenrechten

Een consortium van Belgische ngo's en vakbonden roept België op om zich actief in te zetten voor de goedkeuring van een internationaal verdrag. Zo moet er een einde komen aan de straffeloosheid van bedrijven die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

Het collectief van organisaties stelt de burgers voor om de minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders, te ondervragen via een website die speciaal aan dit onderwerp is gewijd. Op die manier wil het België aanmoedigen om actief deel te nemen aan en een leidende rol te spelen tijdens de volgende onderhandelingsronde tussen staten. Die zal van 15 tot 19 oktober 2018  plaatsvinden in Genève in het kader van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

"De burgers kunnen Reynders hier expliciet vragen om actief deel te nemen aan het proces," zegt Hélène Capocci van Entraide & Fraternité.

 

Contacteer minister Reynders

 

Ademloos

In het kader van deze oproep hebben de organisaties van het consortium debatbijeenkomsten gepland in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, na de vertoning van de documentaire film 'Ademloos'.

"Deze productie vertelt een ontroerend verhaal over het onrecht dat mensen in België en India lijden in naam van commerciële belangen en winst. Deze mensen hebben het zwaar te verduren, terwijl het betrokken bedrijf zijn schadelijke activiteiten met asbest aan de andere kant van de wereld voortzet, zonder gestoord te worden", zegt Wies Willems van Broederlijk Delen.

 

Schendingen van mensenrechten

En dit voorbeeld staat niet op zichzelf. Olielekkages, instortingen van gebouwen, landroof, beperkingen van de vrijheid van vereniging, onfatsoenlijke werkomstandigheden, vervuiling, ziekte: dit zijn enkele van de bewezen schendingen van fundamentele rechten van de bevolking en werknemers. Talrijke gevallen van mensenrechtenschendingen waarbij Belgische en buitenlandse bedrijven betrokken waren, werden vastgesteld in gevoelige en sociaal risicovolle sectoren zoals mijnbouw, bouw, textiel, agrovoeding, hout, baggerwerken en bosbouw.

 

Vrijwillige initiatieven

Er bestaan vele nationale en internationale wetten die de activiteiten van multinationale ondernemingen reguleren, maar ze hebben moeite om hun doeltreffendheid aan te tonen. Misbruik door sommige van deze entiteiten is wijdverspreid, maar dit garandeert geen eerlijke rechtsmiddelen en herstelbetalingen voor de slachtoffers.

De afgelopen jaren heeft de internationale gemeenschap het debat over de eerbiediging van de mensenrechten, de milieurechten en de sociale rechten overgenomen. Maar tot nu toe zijn er alleen nog maar zuiver vrijwillige initiatieven genomen.

 

Bindend internationaal verdrag

In juni 2014 nam de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een baanbrekende resolutie aan die de weg effent voor de uitwerking van een bindend internationaal verdrag om mensen te beschermen tegen bedrijfsmisbruik. Dit verdrag zou staten ertoe verplichten om mensenrechten boven economische belangen te stellen en om transnationale ondernemingen (maar ook hun leveranciers, onderaannemers en dochterondernemingen) te verplichten de mensenrechten te eerbiedigen, waar zij ook actief zijn. Bovendien zouden de bedrijven wettelijk aansprakelijk worden voor misbruiken, en zou de toegang tot de rechter voor de betrokkenen gewaarborgd zijn.

Zorg er mee voor dat dit verdrag er komt. Mail of tweet minister Reynders

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels