EPA's: Brief aan de rapporteurs

Brief aan de parlementaire rapporteurs over de tussentijdse handelsakkoorden van de Europese Unie met haar partnerlanden in Afrika, de Caraïben en de Stille Zuidzee (Interim-EPA's met ACP landen)


Geacht Europarlementslid,

We vernemen dat u aangesteld bent als rapporteur over de interim-EPA’s (IEPA) voor de Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (DEVE) en de Commissie voor Internationale Handel (INTA). We verzoeken u te adviseren dat deze IEPA’s niet worden goedgekeurd, zolang er niet meer duidelijkheid is over de uiteindelijke resultaten van de EPA-onderhandelingen en zolang de ACP-parlementen hierover niet hun mening gegeven hebben.

Tevens vragen wij u de gelegenheid te baat te nemen om met uw rapport een open dialoog aan te gaan met uw collega’s in de ACP-regio’s. We hopen dat u wilt luisteren naar hun bezorgdheden en de nodige reflectie maakt over de tekortkomingen van de IEPA’s, zodat een herziening daarvan tot de mogelijkheden gaat behoren.Deel dit artikel