Europa, stem conflictertsen de wereld uit

conflictmineralen petitie 4

Wist u dat met de ontginning van ertsen voor je smartphone, tablet of laptop gewapende groepen worden gefinancierd? Binnenkort stemt Europa over een regelgeving over een verantwoord aankoopbeleid van ertsen. Doe mee met onze actie voor een bindende, efficiënte regelgeving.

In landen als Colombia, de Democratische Republiek Congo en Myanmar zijn heel wat mensen blootgesteld aan geweld dat rechtstreeks gelinkt is aan de ontginning van ertsen.

De lokale bevolking in de buurt van mijnen zijn vaak het slachtoffers van moordpartijen, verkrachting, slavernij en gedwongen volksverhuizing.

De EU heeft nood aan een bindende regulering

De EU lanceerde in 2012 een voorstel voor een verantwoord inkoopbeleid van bedrijven, van ertsen afkomstig uit conflictgebieden. Niet zonder sterke publieke druk stemde het Europees Parlement in mei 2015 in met een ambitieuze en bindende regelgeving. Maar op vraag van overgrote meerderheid van EU-lidstaten gaf de Europese Raad in december te kennen dat ze enkel zal instemmen met een regel waarbij bedrijven zich op vrijwillige basis kunnen aansluiten bij initiatieven van 'passende zorgvuldigheid'. Winst voor bedrijven krijgt voorrang op het respect voor mensenrechten.

De komende maanden worden beslissend

Het Nederlandse voorzitterschap van de EU én EU-commissaris Malmström willen vaart zetten achter het bereiken van een akkoord tussen de Raad en het Parlement over een verordening voor conflictertsen.De onderhandelingen zouden dit semester (tegen juli) nog afgerond moeten zijn.

 conflictmineralen petitie 3

Opdat deze onderhandelingen zouden uitmonden in een bindende regelgeving zal een meerderheid van de Europese lidstaten zijn standpunt moeten bijstellen. 

Stuur een bericht naar de verantwoordelijke politici met de vraag te stemmen voor een bindende en doeltreffende regulering.

Doe mee met onze actie

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels