Europa, plaats armen centraal in het klimaatdebat!

Doe mee met de stormloop voor het klimaat! Teken vóór 30 oktober en help ons om duizenden e-mails te versturen uit tientallen landen.

Deze maand vinden cruciale klimaatonderhandelingen plaats in Luxemburg en Brussel. Deze onderhandelingen zijn Europa’s laatste kans om de armsten op deze planeet centraal te plaatsen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De Europese Unie speelt een cruciale rol in het debat en kan ervoor zorgen dat de impasse doorbroken wordt, op weg naar de belangrijke klimaatonderhandelingen begin december in Kopenhagen.

Doe mee met de stormloop!

Vul hier uw gegevens in:

  • om te vernemen wie België zal vertegenwoordigen op de komende EU-klimaatonderhandelingen
  • help Oxfam om een vloedgolf aan e-mails en faxen te sturen naar de Europese leiders met de eis om onmiddellijk doortastende acties te ondernemen tegen de klimaatverandering.

Er resten ons maar enkele weken tot de klimaattop begin december in Kopenhagen, waar de wereldleiders met een oplossing tegen de klimaatveranderingen op de proppen moeten komen. Een sterk Europees plan is cruciaal in het hele internationale onderhandelingsproces. Maar tot dusver hebben Europese leiders weinig daadkracht getoond.

BRON:
Oxfam Solidariteit
Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel