FAO-top moet voedselcrisis bij de wortels aanpakken

Klik om de affiche te downloaden
Klik op de afbeelding om de
affiche op ware grootte te zien.
Van 3 tot 5 juni vindt in Rome een topoverleg plaats van de FAO, de Landbouw- en Voedselorganisatie van de VN. Het gaat om één van de belangrijkste bijeenkomsten sinds jaren. Diverse wereldleiders bevestigden reeds hun komst en de oorspronkelijke agenda werd grotendeels omgegooid in de richting van de huidige voedselcrisis. Volgens de ngo-coalitie 2015 DE TIJD LOOPT is dit hét moment om te kiezen voor een duurzaam landbouwmodel en een beleid dat voorrang geeft aan het recht op voedsel.


De ngo’s vragen dat de regeringen en internationale instellingen nu eindelijk de hoofdoorzaak van deze crisis aanpakken, zo stellen de ngo’s in een gezamenlijke nota. “Ja, er waren misoogsten en er is de gestegen vraag uit Azië, maar de grondreden is de totale verwaarlozing van landbouw wereldwijd.”

“De voorbije 20 jaar werd de wereldvoedselmarkt op een ondoordachte wijze geliberaliseerd. Dat leidde vooral in Afrika tot de ineenstorting van de eigen productie, omdat kleinschalige boeren niet konden concurreren en hun overheden alle steunmaatregelen moesten terugschroeven op bevel van internationale instellingen,“ zegt Bart Bode van Broederlijk Delen.

Om aan de voedselcrisis te verhelpen moeten landen en regio’s in de eerste plaats weer hun voedselsoevereiniteit terugkrijgen. Dat is de vrijheid om een eigen landbouw- en voedselbeleid uit te tekenen dat het recht op voedsel garandeert.

Gert Engelen van Vredeseilanden: “De voorstanders van een volledig vrije landbouwhandel moeten toch eens uitleggen hoe het komt dat alle rijke landen altijd hun eigen landbouw hebben beschermd en dat hen dat niet heeft belet om rijke landen te zijn. Sterker nog, juist omdat deze landen zo hun landbouw de kans gaven productiever te worden, konden ze hun industrialisering en welvaart verder uitbouwen.”

Alternatieve top van de civiele maatschappij: Terra Preta
Parallel met de driedaagse topontmoeting over voedselveiligheid houden kleine boeren en ngo's in Rome een alternatieve bijeenkomst. Ze vrezen dat er op de VN-conferentie nog meer stemmen opgaan om de handel in landbouwproducten te liberaliseren. Daarmee dreigen de fouten uit het verleden nog te worden versterkt, waarschuwen de boeren.


“Landbouw en voedselproductie kunnen niet louter door handelsregels binnen de WTO bepaald worden. Eten is geen koopwaar zoals alle andere. Versterk daarom de slagkracht van de Wereldvoedselorganisatie FAO, bezorg deze het mandaat om te zorgen voor een duurzame landbouw en voor implementatie van het recht op voedsel in de wereld, zoals dat eigenlijk bepaald is in de FAO-richtlijnen. Dit kan al op de eerstvolgende FAO top van volgende week in Rome”, vult Thierry Kesteloot van Oxfam- Solidariteit aan.

Tegelijk moet afgestapt worden van het op exportgerichte industriële landbouwmodel. “Het verslindt energie en natuurlijke bronnen, waardoor het een ontoelaatbare druk legt op het milieu. Het alternatief is voluit kiezen voor een familiaal landbouwmodel van kleine en middelgrote landbouwbedrijven die in de eerste plaats voor de lokale bevolking produceren.  In Brazilië, hét land van de agro-industrie, bewijzen familiale boerenbedrijven die over voldoende middelen beschikken bovendien dat ze aanzienlijk productiever zijn dan de industriële landbouwbedrijven. Ze slagen erin om twintig tot zestig procent meer te produceren per hectare van de belangrijkste voedingsgewassen dan de monocultuur van de industriële landbouw. Ze creëren ook meer werk, verdelen beter het inkomen en zijn ecologisch duurzamer”, zegt Gert Engelen.

De coalitie 2015 DE TIJD LOOPT voelt zich in haar eisen gesterkt door een recent VN-rapport over de toestand van de landbouw (zie bijlage). Daarin maakt een panel van 400 wetenschappers gelijkaardige conclusies. De wetenschappers stellen zelfs onomwonden dat voortdoen zoals we nu bezig zijn, geen optie is. “De ecologische nadelen en de sociale kost van het huidige agro-industriële model zijn immers ondraaglijk hoog,” luidt de conclusie. 

Of die conclusie ook doorklinkt tot in de vergaderzaal van de FAO-top, valt nog af te wachten.

  • Gert Engelen (Vredeseilanden): tel 0497 38 13 77
  • Bart Bode (Broederlijk Delen): tel 0485 522 947
  • Thierry Kesteloot (Oxfam Solidariteit): tel 0475 54 37 23

Deel dit artikel