Faustin Ndikumana vrij na borgsom

faustin ndikumana

Faustin Ndikumana, voorzitter van 11.11.11-partner PARCEM 1, werd zonet vrijgelaten na het betalen van een borgsom. Hij werd op 7 februari 2012 opgesloten op grond van een klacht wegens laster van de Minister van Justitie.

14 dagen na zijn opsluiting mag Faustin Ndikumana de gevangenis verlaten. Deze vrijlating is een opluchting voor PARCEM, de Burundische civiele maatschappij die de druk steeds heeft aangehouden en 11.11.11.

De vrijlating betekent evenwel niet dat de zaak tegenover Faustin vervalt. Het gevaar schuilt er nu in dat de aanklacht op de lange baan geschoven kan worden en als een zwaard van Damocles boven Faustin en PARCEM zal blijven hangen.

Faustin Ndikumana (PARCEM)11.11.11 hoopt dat justitie de aanklacht zo snel mogelijk op een onafhankelijke manier beslecht. Zowel de aandacht en de druk van de Burundese media en civiele maatschappij, als de internationale druk, zullen immers sterk afnemen. Faustin zal daarentegen blijvend geconfronteerd worden met de voorwaardelijkheid van zijn invrijheidstelling. Zo heeft hij zijn paspoort moeten inleveren, mag hij Bujumbura stad niet verlatenen moet hij zich elke donderdag aanmelden bij het Hof van Anticorruptie.

PARCEM zal de gebruikelijke rechtsgang volgen en Faustin Ndikumana zal beschikbaar moeten blijven voor het gerecht. Hij zal verder proberen de Minister van Justitie te ontmoeten om hem uit te leggen dat hij hem nooit persoonlijk heeft beschuldigd en de klacht wegens laster dus ongegrond is.

Faustin liet,op een persconferentie na zijn vrijlating, weten dat hij nu meer dan ooit vastberaden is om de strijd tegen corruptie verder te zetten en te blijven ijveren voor een democratisch bestuur in Burundi. Daarnaast klaagt hij de mensonwaardige omstandigheden en onrechtvaardigheden in de gevangenis aan en vraagt hij een inspectie en evaluatie van de situatie in de Burundese strafinrichtingen.

In een land waar de democratie ondermijnd wordt door corruptie en door de afwezigheid van een politieke dialoog of parlementaire oppositie, wordt de houding en onafhankelijkheid van de rechtbanken en de justitiesector des te crucialer. Sinds 2010 worden journalisten, mensenrechtenactivisten, middenveldorganisaties, maar ook advocaten immers steeds vaker de mond gesnoerd. De manier waarop de rechtbanken zullen omgaan met toekomstige onwettige arrestaties en opsluitingen zal bijgevolg bepalend zijn voor de mate waarin de overheid erin zal slagen de democratische ruimte verder in te perken.

Daarom blijft 11.11.11 er bij de Belgische overheid op aandringen om de gevallen van represailles tegen personen die opkomen voor goed bestuur, hoog op de agenda te plaatsen in de dialoog met Burundi. De Burundese overheid moet blijk geven van goede wil om haar bestuur te verbeteren, de rol van media en civiele maatschappij te respecteren en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te vrijwaren. Stuk voor stuk elementen die opgenomen zijn in de door haar aangenomen Nationale Strategie ter bevordering van Goed Bestuur. België heeft immers beloofd een bijkomende schijf van 50 miljoen euro uit te keren àls Burundi aan de uitvoering van deze strategie begint.
1 PARCEM (Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Evolution des Mentalités) is een Burundese organisatie die ijvert voor goed bestuur en transparantie in het beheer van de openbare middelen, zowel op nationaal als lokaal niveau. Met analyses, campagnes en lobbywerk, voert de organisatie strijd tegen corruptie en wanbeheer binnen Burundese instellingen.

Deel dit artikel