Onderteken met je vereniging onze oproep aan de beleidsmakers

Kunnen we ervoor zorgen dat geldtransfers naar het Zuiden goedkoper worden? Want geld opsturen kost ook geld.

Remittances wereldwijd in 2017

Met deze oproep vragen wij, kleine en grotere ontwikkelingsorganisaties en verenigingen van etnisch-culturele minderheden, aan de Belgische regering en de geldtransferagentschappen om de kosten voor overschrijvingen van geld naar ontwikkelingslanden terug te dringen en zo de ontwikkelingsimpact van dit geld te versterken.

Lees de oproep

This page in English

Cette page en Français

Waarom?

1. Belangrijke bijdrage aan ontwikkeling

In 2017 verstuurden migranten uit ontwikkelingslanden 466 miljard US dollar naar familie in hun thuisland. Dit is meer dan drie keer zo veel als de wereldwijde officiële ontwikkelingshulp.

En het belang van deze zogenaamde 'remittances' neemt jaar na jaar toe. Want met dit geld leveren de migrantengemeenschappen een belangrijke en positieve bijdrage aan de ontwikkeling van hun land.

2. Nieuwe kansen

Maar geld overschrijven naar het Zuiden kost ook geld. Te veel geld, soms. Internationaal geld overmaken kost gemiddeld 7,1% van het bedrag dat je stuurt. Voor sub-Sahara Afrika zelfs 9,2%.

Zo gaan miljoenen aan spaargeld verloren, waarmee migranten hun families in hun thuisland nieuwe kansen hadden kunnen bieden.

3. Voordelig voor iedereen

En ook 4de-Pijlerinitiatieven en ontwikkelingsorganisaties, die regelmatig geld naar hun projecten in het Zuiden overmaken, weten dat banken soms stevige kosten aanrekenen.

4. Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen streven de Verenigde Naties ernaar om tegen 2030 de kosten voor internationale geldtransfers te beperken tot 3%.

En daar hebben ze een aantal heel concrete voorstellen voor, zoals meer duidelijkheid over de tarieven, aanpassingen aan de regelgeving en een vlottere toegang tot bankdiensten voor mensen in ontwikkelingslanden. Het past ook perfect bij de 11.11.11-campagne over migratie, #allemaalmensen.

Vergelijk prijzen en betaal minder met de MigApp

migappMinister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo zette al eerste stappen met de aanbevelingen die 11.11.11 hem overmaakte: voortaan kan je de prijzen van geldtransfers vergelijken met de MigApp.

Met de MigApp kan je op je smartphone snel nagaan hoeveel kost om een bedrag over te maken naar een bepaald land via een bepaald agentschap. Zo kan je de tarieven van de verschillende geldtransferagentschappen gemakkelijk met elkaar vergelijken.

Deze 'prijsvergelijker' is onderdeel van de migratieapp van de International Organization for Migration (IOM), en is ontwikkeld met de steun van de minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Je kan de MigApp op je smartphone downloaden via de Playstore (Android) of App Store (Apple).

Concreet?

  • Onderteken de oproep aan de beleidsmakers voor 15 oktober met je vereniging of organisatie.
  • Tijdens het najaar overhandigen we de oproep aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking met een delegatie van migrantenorganisaties en 4de Pijlers.
  • Wil je meer informatie over de beleidsaanbevelingen van 11.11.11? Lees de paper "Remittances uit België en hoe hun impact op ontwikkeling versterken?"
  • Wil je dat iedereen weet hoe migratie positief bijdraagt aan de ontwikkeling van herkomstlanden? En welke positieve rol migrantenorganisaties in Vlaanderen daarbij spelen?
    Verspreid deze oproep dan mee via je netwerken via je nieuwsbrief, facebook,...

Lees de oproep


Download de oproep

Download the call in English 

Téléchargez l'appel en Français 

 

Onderteken de oproep

Onderteken met je organisatie of vereniging de brief aan de minister.

(Opgelet, we kiezen ervoor om de brief enkel te laten ondertekenen door organisaties en verenigingen. Je kan de brief dus enkel ondertekenen in naam van je organisatie of vereniging en niet in je eigen naam)

Gelieve een geldig e-mailadres in te vullen
Gelieve je voornaam in te vullen
Gelieve je familienaam in te vullen
Gelieve je postcode in te vullen
Gelieve je gemeente in te vullen
Gelieve je familienaam in te vullen
 
11.11.11 respecteert uw privacy. Wij houden ons aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Uw gegevens gebruiken we enkel om u op de hoogte te houden van het verder verloop van deze actie en van de resultaten, verdere evoluties en activiteiten die betrekking hebben op dit dossier. De lijst van de ondertekenende organisaties zal gepubliceerd worden op onze website en in de communicatiekanalen van 11.11.11 en gedeeld met de diensten van de minister, met vermelding van de gemeente, maar zonder vermelding van persoonsgegevens of e-mailadres. Indien u vragen hebt over de manier waarop 11.11.11 omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u zich informeren via onze Privacyverklaring die ook op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is bij 11.11.11, Dienst Communicatie, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel. U kunt uw vraag ook richten aan de verantwoordelijke voor privacy van 11.11.11 (DPO): via e-mail privacy@11.be of via 11.11.11, DPO, Vlasfabriekstraat 11 - 1060 Brussel

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels