Globelink Verdraait De Consumptie

Hoe maak je werk van duurzame productie en consumptie binnen jeugdbewegingen? Ze willen wel duurzaam consumeren, maar ‘t is verdorie zo duur. En het kost zoveel moeite. Globelink is sinds 12 jaar trekker van het Platform VerdraaiDe Wereld. Dat brengt de kennis van andere organisaties over dit thema een beetje dichter bij het jeugdwerk.


Het Platform VerdraaiDe Wereld is gegroeid uit het Platform Jeugdwerk - NGO’s. Dit samenwerkingsverband ontstond in 2001 en kende als hoogtepunt het gemeenschappelijk jaarthema van de jeugdbewegingen in 2005 – 2006. VerdraaiDe Wereld zette ‘duurzame ontwikkeling’ in de kijker voor het Vlaamse jeugdwerk. Noord-Zuid- en milieubewegingen waren daarbij logische partners.

VerdraaiDe Wereld bracht de verschillende sectoren dichter bij elkaar: jeugdbewegingen hadden nooit eerder zoveel aandacht voor duurzame ontwikkeling en de aandacht voor jeugdwerk binnen Noord-Zuid- en milieubewegingen werd hernieuwd en opgefrist. Om deze dynamiek in beweging te houden werd beslist verder te gaan met het Platform, dat sindsdien Platform VerdraaiDe Wereld heet. Dit platform wil blijvend werk maken van een sterk netwerk Jeugdwerk – Duurzame Ontwikkeling.

Vier prioriteiten
Na VerdraaiDe Wereld werden direct plannen gemaakt voor een trefdag om stil te staan bij de werking en de toekomstige plannen voor het Platform. Op deze dag werden voor de komende twee jaar vier prioriteiten geformuleerd.

1. Duurzame productie en consumptie
Globelink bracht in mei ‘07 de aanbodzijde en de vraagzijde van duurzame producten samen. Er werd een vergadering belegd tussen de aankoopverantwoordelijken van jeugdbewegingen en aanbieders van duurzame producten. Het ging over eerlijk bewegingsmateriaal, fair trade vieruurtjes en duurzame materialen. Er werd informatie uitgewisseld en afgesproken dit in de toekomst te blijven doen. Een kleine stap voor het Platform, een grote stap voor de mensheid…

2. Aanbod rond duurzame ontwikkeling ontsluiten
Hoewel er heel wat info en spelmateriaal rond duurzame ontwikkeling beschikbaar is (op papier en op talrijke websites), bereikt dit materiaal relatief weinig jeugdwerkers. Voor elk thema, functie of vraag is er wel een specifieke website of brochure, maar jeugdwerkers verliezen zich gemakkelijk in die massa informatie. Daar wil het platform iets aan doen. Het wil de bekendheid van VerdraaiDe Wereld binnen het jeugdwerk aanwenden om de vele spelen, tips, interessante info, voorbeelden, enzovoort over dit onderwerp vlotter bij de vele Vlaamse jeugdwerkers te krijgen. Hiertoe willen we van de website www.verdraaidewereld.be een referentiesite maken voor jeugdwerkers.

Prioriteit 3 en 4 gaan over aandacht voor duurzame ontwikkeling in de kadervorming voor het jeugdwerk en over uitwisselingen en inleefreizen. Maar daarover later meer. En voor de toekomst denkt het platform na over een gezamenlijk project à la jaarthema VerdraaiDe Wereld… wie weet, in 2010?

http://www.verdraaidewereld.be

Deel dit artikel