Haïti: een toekomst voor iedereen

haiti handicap int

[Foto: © Corentin Fohlen / Handicap International]

 Na de zware aardbeving in Haïti op 12 januari 2010, bood Handicap International noodhulp aan de slachtoffers. De noodhulpacties gingen over in ontwikkelingsprojecten. De noden van de Haïtiaanse bevolking zijn nog steeds enorm. Handicap International legt zich toe op revalidatie, psychologische steun en integratie van mensen met een handicap. In dit dossier lees je er alles over.2010: Noodhulp


Handicap International was voor de aardbeving van 12 januari 2010 al aan het werk in Haïti. Daardoor kon de organisatie de dag na de aardschok al middelen inzetten om de getroffen bevolking te helpen.

Sinds het begin van haar acties hebben in Haïti meer dan 500 expats gewerkt. Toen de nood het hoogst was, telden de aanwezige teams 600 mensen, onder wie 80 expats. 1.459 mensen kregen een prothese, 20.000 ton hulpgoederen werden verstuurd en er kwamen 1.050 overgangswoningen, waar 5.250 mensen in ondergebracht konden worden.

90.000 mensen kregen basis- en revalidatiezorg toegediend en 25.000 mensen kregen psychosociale steun. Er werden 5.600 loophulpmiddelen uitgedeeld en onze kinesitherapeuten hebben 4.500 revalidatiesessies gegeven. Verder startte Handicap International projecten om de bevolking te beschermen tegen toekomstige rampen en om hun integratie in de maatschappij op sociaal en economisch vlak te bevorderen.

 

Sinds 2012: Ontwikkeling


De overgang van noodhulp- naar ontwikkelingsactiviteiten verliep geleidelijk. De activiteiten die tijdens de eerste maanden op touw werden gezet, gaven de eerste aanzet voor meer langdurige activiteiten.

Vandaag is onze actie gericht op ontwikkeling. Doel: de nodige structuren opzetten om mensen met een handicap medisch te begeleiden en om hen de kans te bieden volwaardig te integreren in de Haïtiaanse maatschappij.

De noodhulp als gevolg van de aardbeving is afgelopen, maar in een context van wijdverspreide armoede is de situatie van Haïtianen met een handicap verontrustend en worden hun basisbehoeftes vaak niet ingevuld (drinken, eten, huisvesting, verzorging, protheses, veiligheid).


We zijn met onze programma's dus actief op 2 belangrijke fronten:

Revalidatie
Handicap International wil op een coherente en relevante manier meehelpen aan de ontwikkeling van de revalidatiesector, om zo tegemoet te komen aan de behoeftes van mensen met een handicap. Handicap International begeleidt haar lokale partners, zodat ze degelijke revalidatiediensten kunnen aanbieden aan mensen met een handicap.        

De organisatie heeft eveneens een internationaal erkende opleiding georganiseerd voor orthopedische technici en kinesitherapeuten.

Integratie
Handicap International biedt een multidisciplinaire begeleiding aan voor mensen met een handicap en hun familie om hun economische situatie te verbeteren, om ervoor te zorgen dat ze beter beschermd worden en dat hun omgeving toegankelijker wordt.


Meer info: 

Handicap Int. DOOR:

Deel dit artikel