Handicap International over World Report on Disability

Volgens een recent rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en de Wereldbank hebben één miljard mensen - dus 15 % van de wereldbevolking - een handicap. Dat cijfer toont aan dat handicaps op wereldschaal een groot probleem vormen.

In het rapport wordt ook vermeld dat de oorzaken van handicaps evolueren. Dat komt enerzijds doordat mensen langer leven en chronische ziektes vaker voorkomen en anderzijds omdat er steeds meer vormen van gewapend geweld en natuurrampen zijn. Met het rapport zet de WGO overheden, ngo's, mensen uit het werkveld, mensen met een handicap en hun families aan om samen te streven naar betere levensomstandigheden voor mensen met een handicap.

Handicap International is een internationale ngo die handicaps wil voorkomen, mensen met een handicap helpt te revalideren en hen begeleidt op hun weg naar autonomie en integratie in de maatschappij. In dit dossier gaan we dieper in op enkele problemen die de WGO aankaart en hoe Handicap International daarmee omgaat. Komen aan bod: armoede en werk, onderwijs, gezondheidszorg en fysieke revalidatie, gemeenschapsgerichte revalidatie en het Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap.BRON:
Handicap International
Handicap Int. DOOR:

Deel dit artikel