Help ons conflictmineralen te stoppen

congo mineralen conflict

Begin volgend jaar zitten het Europees Parlement, de Europese commissie, en de Europese Raad samen rond de tafel om het Europees standpunt te bepalen rond conflictmineralen – mineralen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om gewapende conflicten te financieren.

Wij willen dat de Belgische regering tijdens deze onderhandelingen ijvert voor een strenge wetgeving, die bedrijven verplicht conflictmineralen te weren uit hun toevoerketens. Jij kan ons hierbij helpen.

Koop je in de kerstperiode een nieuwe smartphone, laptop of tablet? Vraag dan in de winkel of men kan garanderen dat het apparaat geen conflictmetalen bevat, en of de metalen in het apparaat in goede omstandigheden (met passende zorgvuldigheid) zijn gewonnen?

Iets gevonden? Laat het ons weten. Zo toon je politici én bedrijven dat conflictmineralen leeft bij de bevolking, en krijgen wij een beter beeld van hoe ver bedrijven in Europa staan met het toezicht houden op hun toevoerketens.

Conflictmineralen

Metalen zoals goud, tin, wolfraam en tantalium, zijn essentiele onderdelen van gsm’s, computers, laptops, tablets, hoorapparaten en implantaten. Deze metalen komen voort uit mineralen, en die mineralen worden voor een deel gewonnen in de mijnen van Oost-Congo. Met de opbrengsten hiervan financieren strijdende partijen één van de belangrijkste oorlogen in Afrika.

Hoewel de Congolese burgeroorlog officieel is afgelopen sinds 2002, gaat het geweld in werkelijkheid onverminderd door. Intussen is het met meer dan vijf miljoen doden het dodelijkste conflict sinds de tweede wereldoorlog.

Mensenrechtenschendingen zijn er dagelijkse kost. De rebellengroepen zijn niet te beroerd om kindsoldaten in te zetten, en gebruiken verkrachting als oorlogswapen.

Al meer dan vijftien jaar financieren deze gewapende groepen hun operaties met geld uit de mijnbouwsector. Volgens een studie van IPIS zouden zij de controle hebben over ten minste 54 procent van de Congolese mijnen. Wie in de mijnen werkt, wordt als slaaf behandeld. Het is erg ongezond werk en ook de schade voor het milieu is groot. Gebeurt er ondergronds een ongeluk, dan worden de arbeiders vaak levend begraven. Kinderarbeid en kinderprostitutie in de mijnkampen zijn geen uitzondering.

Stappen in de goede richting

Om deze wantoestanden te stoppen zijn strikte maatregelen nodig. De laatste jaren zijn er al belangrijke stappen gezet in de juiste richting. In 2010 voerde de regering van de VS een wet in die Amerikaanse bedrijven verplicht hun toevoerketen te controleren op aanwezigheid van conflictmineralen, en sommige grote bedrijven, waaronder Apple en Intel, hebben al enkele lovenswaardige initiatieven ondernomen.

Toch bleek uit een recente studie van Global Witness en  Amnesty International dat nog steeds 85 procent van de Amerikaanse bedrijven geen contact heeft opgenomen met de smelterijen en raffinaderijen die hun mineralen verwerken. Slechts 16 procent weet uit welk land hun mineralen komen.

Ook in Europa groeit het besef dat er iets gedaan moet worden. In mei keurde het Europese Parlement met een grote meerderheid een aantal amendementen goed die bedrijven die naar Europa exporteren verplichten maatregelen te nemen om te vermijden dat conflictmineralen terecht komen in de productieketen. Het Parlement ging hiermee veel verder dan het voorstel van de Europese Commissie, dat enkel aanstuurde op vrijwillige initiatieven van de bedrijven.

Geen gedane zaak

Toch is de wet geen gedane zaak: Het Parlement, de Commissie en de Europese Raad moeten nu met elkaar onderhandelen om tot een gezamenlijk Europees standpunt te komen. Het is dus erg belangrijk dat we de druk op onze politici hoog houden, en ervoor zorgen dat men de wetgeving niet verwatert.

 

congo conflict2

Help ons conflictmineralen bestrijden

Koop je een nieuwe laptop of smartphone met kerstmis? Grote kans dat je apparaat gemaakt is met conflictmineralen – mineralen waarvan de opbrengst wordt gebruikt om gewapende conflicten te financieren.

Vraag dan in de winkel of men kan garanderen dat het apparaat geen conflictmineralen bevat, en laat het ons weten op www.facebook.com/www11be met een commentaar.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels