Het klimaat is geen hete aardappel

EU-parliament-flags

Vandaag, 19 juni, komen de Europese Milieuministers samen.  Ze verdelen de klimaatdoelstellingen voor 2030 onder de lidstaten. Het gaat om de sectoren die niet onder de Europese emissiehandel vallen zoals transport en gebouwen. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid roept op om de verdeling van de 2030-klimaatdoelstellingen niet door te schuiven naar de volgende regering.

België moet in het kader van deze beslissing tegen 2030 haar uitstoot verminderen met 35%. Ambitieus maar haalbaar, als de regering vanaf vandaag het klimaat als prioriteit beschouwt.

De Nationale Klimaatcommissie creëerde recent een werkgroep om te starten met de verdeling van deze nationale doelstelling onder de vier entiteiten (Wallonië, Vlaanderen, Brussel en de federale regering). Het Platform Klimaatrechtvaardigheid vindt dat een goede eerste stap maar vraagt dat de vier klimaatministers nu zo snel mogelijk samenkomen. De ministers moeten zich samen uitspreken over de urgentie van deze verdeling en zich engageren om de verdeling nog deze legislatuur te finaliseren.

2030 belangrijke etappe

Bovendien moeten de ministers er bij de verdeling rekening mee houden dat de 2030-doelstellingen nog moeten opgekrikt worden om in lijn te zijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. De huidige Europese doelstelling, en dus de Belgische -35%, is geen fair share in het behalen van de doelstelling om ver onder 2°C te blijven en te streven naar maximaal 1,5°C. 2030 is een fundamentele etappe in de weg naar de koolstofarme maatschappij die het Akkoord van Parijs van ons vraagt over enkele decennia.

Achterstand

Een akkoord over de verdeling is noodzakelijk om een nationaal coherent beleid te kunnen uittekenen in het kader van het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) 2030, waarvan België een eerste versie moet indienen bij Europa op het einde van dit jaar. Een gebrek aan urgentie bij de verdeling van de 2020-doelstellingen, die meer dan zes jaar aansleepte, leidde ertoe dat België nooit tot een nationale, coherente visie kwam en België bijgevolg een achterstand opliep in het behalen van haar 2020-doelstellingen. Het niet halen van de 2020 doelstellingen zal ook een impact hebben op het behalen van de 2030-doelstellingen.

Handel nu

De Belgische overheden dienen gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een efficient, toekomstgericht klimaatbeleid. Wij vragen onze vier Belgische ministers om alles uit de kast te halen zodat de doelstellingen voor 2020 en 2030 behaald worden. De intrabelgische verdeling van de 2030-doelstellingen is geen hete aardappel die kan doorgeschoven worden naar de volgende legislatuur, zoals gebeurde bij de 2020-doelstellingen. Elk jaar telt wanneer het op het klimaat aankomt. 2030 is nu.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

* Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch nationaal politiek platform gecoördineerd door 11.11.11 en CNCD-11.11.11 en gevormd met ABVV-FGTB, ACV-CSC, ADG, APERe, Associations21, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Beweging.net, Broederlijk Delen, CGSLB-ACLVB, Climate Express, Climaxi, Conseil de la Jeunesse, Ecokerk, Entraide et Fraternité, FSTM, Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), Greenpeace, Inter-environnement Wallonie (IEW), Klimaat en sociale Rechtvaardigheid, Natuurpunt, NatuurpuntCVN, Oxfam-Solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Protos, SLCD, SOS FAIM, Vlaamse Jeugdraad, Vredeseilanden en WWF.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels