Het klimaatproces in 2010, wie zijn de grote helden?

Na de teleurstelling in Kopenhagen kunnen we geneigd zijn de strijd op te geven. Nochtans mag de druk op onze leiders niet verminderen. In 2010 moeten de onderhandelingen doorgaan om op de COP16 in Mexico een eerlijk, ambitieus en bindend akkoord te realiseren.

Oxfam heeft al meermaals het klimaatakkoord van Kopenhagen geanalyseerd en bekritiseerd ( zie het rapport: Climate Change: Get back to the table) Niet alleen heeft het akkoord geen wettelijke waarde, op basis van de vermelde intenties zou de opwarming van de aarde met 3 tot 3,5°C toenemen.
De voorgestelde jaarlijkse financiering met 100 miljard dollar tegen 2020 is niet voldoende. Bovendien is niet duidelijk waar dat geld vandaan zou komen (Is dat publiek of privégeld, extra geld of niet?). Tot op vandaag weten we zelfs niet hoeveel landen zich effectief achter het akkoord scharen.BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel