Hoe groot is de kans op een natuurramp in jouw streek?

thinkhazard

Hoe groot is de kans op een natuurramp in jouw streek? Een nieuwe webtool geeft het antwoord voor de hele wereld. Hij verwerkt gegevens over onder meer overstromingen, waterschaarste en aardbevingen.

ThinkHazard! heet de nieuwe tool. Iedereen vindt er snel een eenvoudig antwoord op de vraag hoe rampgevoelig een gebied is.

De naam van een land of regio ingeven volstaat. Je krijgt meteen een risicobeoordeling - zeer laag, laag, medium of hoog - voor acht criteria: rivieroverstroming, kustoverstroming, aardbeving, waterschaarste, tsunami, vulkaanuitbarsting, aardverschuiving en cycloon.

Oost-Vlaanderen is rampgevoeliger

Voor België en Nederland kun je inzoomen tot provincieniveau.

Het leert voor België onder meer dat Oost-Vlaanderen rampgevoeliger is dan de andere Vlaamse provincies. Voor rivieroverstroming krijgt Oost-Vlaanderen "hoog" als risicobeoordeling (voor West-Vlaanderen is dat "laag" en voor de andere "medium"), voor waterschaarste en aardbeving "medium" en voor vulkaanuitbarstingen "zeer laag".

Voor de andere criteria zijn (nog) geen gegevens beschikbaar voor België en Nederland.

Klimaatverandering

ThinkHazard! is een project van het Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), een wereldwijd partnerschap dat, onder de vlag van de Wereldbank, vooral ontwikkelingslanden een beter zicht wil bieden op de ramprisico's en de gevolgen van de klimaatverandering.

De webtool is voor algemeen gebruik bedoeld. Het GFDRR roept lokale partners op mee specifieke toepassingen te ontwikkelen. De website maakt daarom gebruik van openbroncode.

Op de website staan ook aanbevelingen om het risico op bepaalde rampen te verkleinen.

IPS DOOR:

Meer

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels