Internationale gemeenschap mag ontheemden in Noord-Kivu niet aan hun lot overlaten

Internationale gemeenschap mag ontheemden in Noord-Kivu niet aan hun lot overlaten
De nieuwe escalatie van geweld in Noord-Kivu jaagt duizenden mensen op de vlucht. In het hospitaal van Rutshuru, op 60 kilometer van Goma, werd een kinesiste van Handicap International geëvacueerd. De andere projecten van Handicap International in Goma zelf en in de omliggende ontheemdenkampen blijven echter verder lopen. ?De steun aan de ontheemden op dit moment is cruciaal?, zegt Marc Joolen, Algemeen Directeur van Handicap International België.

Door de nabijheid van de gevechten en de instabiliteit in Rutshuru werden we ertoe gedwongen om onze internationale stafmedewerker tijdelijk te evacueren. ?De missie verlaten, al is het tijdelijk, valt mij zeer zwaar. Er zijn ernorm veel gewonden die verzorging nodig hebben in het hospitaal?, zegt Dominique Meunier,  kinesiste bij Handicap International België. Handicap International werkt samen met lokale kinesitherapeuten om een kwalitatieve opvolging van de patiënten te verzekeren. Zij zijn nog ter plaatse. Hun aanwezigheid binnen het hospitaal is onmisbaar om handicaps te beperken of te voorkomen. Zo snel de situatie het toelaat zal Handicap International opnieuw met een voltallig team het werk hervatten.

Internationale gemeenschap mag ontheemden in Noord-Kivu niet aan hun lot overlaten
Naast de activiteiten in Rutshuru werkt Handicap International ook in Goma waar de sfeer gespannen blijft na de aanvallen gisteren op de bureaus van de Monuc. Aan de telefoon vertelt Eyal Reynich, coördinator van het noodhulpproject van Handicap International in Goma: « De toestand blijft gespannen, maar in tegenstelling tot Rutshuru, kan ons team in Goma verder blijven werken. Handicap International blijft aanwezig en actief in het therapeutisch voedingscentrum in het hospitaal van Virunga, het referentiehospitaal voor de ontheemden. We hebben ons vandaag wel niet in de kampen voor ontheemden kunnen begeven, maar we doen al het mogelijke om daar vanaf morgen terug te keren.» In de kampen volgt Handicap International kinderen met bestaande of zich ontwikkelende handicaps op.

?De afgelopen maanden is de situatie dramatisch verslechterd en de ontheemden zijn uitermate kwetsbaar. In het licht van de recente ontwikkelingen is het van levensbelang dat Handicap International en andere humanitaire organisaties aanwezig blijven en de lokale bevolking steunen. De behoeften zijn enorm. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen en een groot deel van hen zijn onbereikbaar voor de hulpverleners. De internationale gemeenschap heeft onvoldoende gedaan om dit humanitaire drama te voorkomen en de burgerbevolking afdoende bescherming te bieden. De ontheemden mogen absoluut niet aan hun lot worden overgelaten,? zegt Marc Joolen, algemeen directeur van Handicap International.

Steun Handicap International in Goma  - 000-0000077-77

Deel dit artikel