Israëlische nederzettingenbeleid in de Jordaanvallei bedreigt Palestijnen

ont the brink 300Het Oxfam-rapport 'On the Brink: The Impact of Settlements on Palestinians in the Jordan Valley', stelt dat de Jordaanvallei in de bezette Westoever het potentieel heeft de Palestijnse graanschuur te worden. Maar beperkingen op het Palestijnse gebruik van land en water en op bebouwing in de vallei houden de Palestijnen arm en leveren de Israëlische nederzettingen welvaart op.

De Palestijnse economie kan naar schatting 1 miljard dollar extra aan inkomsten genereren als deze beperkingen in de Jordaanvallei worden opgeheven.


'Palestijnen in de Jordaanvallei leven in een ellendige situatie door het Israëlische nederzettingen-beleid en de vergaande beperkingen die aan de Palestijnen worden opgelegd", aldus Liesbeth Goossens, verantwoordelijke humanitaire beleidsbeinvloeding voor Oxfam-Solidariteit.

 'De Israëlische regering heeft de plicht om voor de veiligheid van iedere inwoner te zorgen, maar de buitensporige beperkingen die aan Palestijnen worden opgelegd, zouden niet nodig zijn als Israëlische kolonisten zich daar niet zouden vestigen. Dit discriminerende beleid van Israel zorgt voor nog meer onnodige armoede onder Palestijnen."

Het rapport toont aan dat Palestijnen slechts 6 procent van het land in de Jordaanvallei kunnen gebruiken, terwijl Israëlische kolonisten, die slechts 13 procent van de valleibewoners uitmaken, 86 procent van het land beheren. Nederzettingen in de Jordaanvallei – illegaal onder internationaal recht – hebben industriële boerderijen opgezet die hoogwaardige gewassen voor de lokale markt en het buitenland produceren.

Zij hebben toegang tot Israëlische overheidssubsidies, die hun groei mogelijk maken. Tegelijkertijd is de armoede onder Palestijnen in de Jordaanvallei bijna twee keer zo groot als die op de rest van de Westoever. Velen komen met moeite rond van de landbouw en veeteelt door onvoldoende toegang tot land en water.

Sinds de verklaring van EU-ministers van buitenlandse zaken op 14 mei 2012, over de sloop die plaatsvindt op door Israël gecontroleerde delen van de bezette Westoever, heeft Israël ten minste 59 Palestijnse bebouwingen gesloopt en 34 Palestijnse gezinnen uit hun huizen gezet omdat het terrein nodig was voor militaire oefeningen.

2011 liet een toename zien van 20 procent in bouwactiviteiten voor nederzettingen over de hele Westoever, vergeleken met 2010. In diezelfde periode is het aantal Palestijnen dat door sloop hun huizen verloor verdubbeld. 60 procent van deze sloop vond plaats in gebieden in de buurt van nederzettingen.

De EU en de lidstaten zijn Israëls grootste handelspartners en de belangrijkste donoren van de Palestijnen. De Belgische overheid moet samen met andere lidstaten:

  • Woorden omzetten in daden, de overheid van Israël moet onder druk gezet worden om de bouw van nederzettingen te stoppen en haar verantwoordelijkheden onder het internationaal recht op te nemen. Dit was eveneens een conclusie in het Advies van het Internationaal Gerechtshof over de bouw van de Muur in bezet Palestijns gebied, die de EU heeft onderschreven.
  • Onmiddellijke stappen ondernemen, de recente conclusies van de EU raad van buitenlandse zaken over Zone C een Oost – Jeruzalem moeten uitgevoerd worden. De conclusies omvatten ondermeer: a) druk zetten op de overheid van Israël om de bevoegdheden voor de ruimtelijke ordening in Palestijnse dorpen en steden in Zone C over te dragen aan de Palestijnen; b) krachtige, collectieve diplomatieke stappen ondernemen op het hoogste niveau om een einde te maken aan de illegale vernieling van Palestijnse civiele infrastructuur.
  •  De volledige uitvoering van het EU-PLO Associatie Akkoord mogelijk maken. Het Akkoord bevat reële kansen voor Palestijnse goederen om de Europese markt te bereiken. Momenteel blijven Israëlische beperkingen op de bewegingsvrijheid en transport van goederen dit onmogelijk maken.
  • Ontwikkelingsprojecten ondersteunen in Zone C, ook in afwezigheid van een vergunning van de Israëlische Civiele Administratie –tenzij er bezwaar wordt gemaakt omwille van oprechte veiligheidsrisico's zoals voorzien in het international recht. Het huidige Israëlische planningsregime bevat geen project voor armoedebestrijding bij de Palestijnse. Een aantal maanden geleden maakte de 27 EU Missiehoofden een gelijkaardige aanbeveling aan hun ministers.


Meer weten?

Contact:
Liesbeth Goossens, verantwoordelijke humanitaire beleidsbeïnvloeding via lgo(at)oxfamsol.be of +32 (0)497 910198


BRON:
Oxfam Solidariteit
Oxfam-Solidariteit DOOR:

Deel dit artikel