Jongeren voeren strijd voor verantwoorde mijnbouw in de Andesregio

 

Van 4 tot 21 augustus 2006 reisden 10 Vlaamse jongeren naar Oruro in Bolivia. Deze week kwamen de laatste jongeren terug aan in België.
Samen met Peruaanse, Spaanse en Boliviaanse leeftijdsgenoten reflecteerden we over het thema globalisering en de effecten ervan op milieu, maatschappij en cultuur in Noord en Zuid.

Het initiatief voor deze jongerenontmoeting lag bij CATAPA (Comité Academico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales), een groep van enthousiaste Vlaamse vrijwilligers die zich toeleggen op technische en juridische ondersteuning van ngo's in Peru en Bolivia die werken rond de mijnbouwproblematiek in de Andesregio. Daarnaast probeert Catapa een ruimere sensibilisering rond deze problematiek in Vlaanderen te bereiken.

De focus werd gelegd op de ecologische gevolgen van de grootschalige mijnbouw in de Andesregio, een thema dat de dagelijkse realiteit vormt voor de deelnemers uit Peru en de Boliviaanse jongeren.

Met bezoeken aan de mijnen Kori Kollo en Kori Chaka van de Amerikaanse multinational Newmont, werden de jongeren direct geconfronteerd met de milieuschade die goudwinning op basis van cyanide kan aanrichten en hoe achteloos het mijnbedrijf hiermee om gaat.

Uit een studie rond verzilting en zware metalen van ir. Juan Carlos Montoya blijkt duidelijk dat gans het stroomgebied van de rivier Desaguadero in het departement Oruro zwaar vervuild is met ernstige bedreigingen voor volksgezondheid en milieu.

Verschillende bezoeken aan de geaffecteerde gemeenschappen en gesprekken met de bevolking en lokale autoriteiten leidden tot een grondige analyse van de sociale en culturele context. Georganiseerde gemeenschappen zoals die van Challapata voeren al jaren hevig strijd tegen de mijnbouw in hun regio met belangrijke landbouwactiviteiten.

Bovendien konden we, uit gesprekken met de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken, de vice-minister van Milieu, de ministers van Water en Mijnbouw en de lokale autoriteiten, concluderen dat de Boliviaanse wetgeving op vlak van mijnbouw, milieu en sociale bescherming aanzienlijk tekort schiet en dat er grote problemen zijn m.b.t. afdwingbaarheid en controle. Bij de nieuwe socialistische regering van Evo Morales merkten we een grote interesse om ook op het vlak van milieu, volksgezondheid en zelfs cultuur meer eisen te stellen aan de directe investeringen i.v.m. extractieve industrie (cf. de politiek van nationalisering van de gasproductie).

De conclusies van deze jongerenuitwisseling werden uitgeschreven en overhandigd aan de autoriteiten onder massale belangstelling van de pers. Deze verklaringen richten zich tot de multinationale mijnbouwbedrijven en roept de lokale, regionale en nationale overheid op om hun verantwoordelijkheid te nemen. We suggereerden de milieuwetgeving te verstrengen, de wet op mijnbouw te herschrijven en daarbij thema's  zoals de verjaring van mijnbouwconcessies, de noodzaak van voorafgaande goedkeuring door omwonenden en een strikte reglementering bij het gebruik van giftige stoffen aan bod te laten komen.

De jongerenuitwisseling werd gesubsidieerd vanuit de Europese Commissie via Jint vzw.

 

Persberichten, radio- en televisie interviews zijn verkrijgbaar op aanvraag. Uiteraard zijn wij graag bereid tot een interview.

Contact:
Griet Verstraeten
Catapa
0472/ 29 00 09
griet.verstraeten@telenet.be

Deel dit artikel