KBA/FONCABA

KBA is een door de overheid erkende NGO van internationale solidariteit, gespecialiseerd in het versterken van het Afrikaanse maatschappelijk middenveld. Leden van lokale organisaties krijgen de middelen om zich via specifieke opleidingen in noodzakelijke domeinen te vervolmaken.

KBA kiest er resoluut voor om rechtstreeks samen te werken met lokale Afrikaanse partnerorganisaties en instellingen.

KBA staat voor een eerlijke, open en diepgaande partnerrelatie, vanuit gelijkwaardigheid en dialoog. KBA staat ook voor een integrale benadering van de mens en van de gemeenschap: economische, sociale, politieke, culturele en spirituele aspecten krijgen een plaats.

Door de vorming van competente, ge├źngageerde maatschappelijke voortrekkers draagt KBA bij tot duurzame ontwikkeling. Samen investeren we in mensen.
De werking van KBA is christelijk geïnspireerd en gebaseerd op de universele waarden van solidariteit, rechtvaardigheid en humanisme.

KBA wenst te werken aan de opbouw van een rechtvaardige samenleving waarbij elke persoon gerespecteerd wordt in zijn eigen en maatschappelijke identiteit en waarbij iedereen dezelfde kansen krijgt om zich als verantwoordelijke individu te ontplooien.

Werkingsprincipes

  • Inzet voor de directe belangen van de lokale bevolking
  • Respect voor de waarden van de partners
  • Ontwikkeling van een 'nabijheidspartnerschap'
  • Partners aanmoedigen tot samenwerking
  • Betrekken van het netwerk van partners
  • Betrokkenheid bij het project van in het begin tot aan de eindevaluatie
  • De partners zijn volwaardige, gelijke gesprekspartners die eindverantwoordelijkheid dragen
  • Beperking van de structuurkosten (+/-10%)

KBA/FONCABA

Vooruitgangstraat 333/03
1030 Brussel
Telefoon: 02 205 17 39
Fax: 02 201 03 83
Contacteer KBA/FONCABA


Type organisatie: NGO
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11
Lid van ngo-federatie