Kiest voormalig minister Flahaut de kant van de vredesbeweging?

De vijfde Vredesconferentie buigt zich over de driehoeksverhouding tussen de Belgische defensie, de Europese defensie en de NAVO. Daarbij worden enkele federale politici met de visie en de eisen van de vredesbeweging geconfronteerd.
Het Belgische leger is onder meer actief in Kosovo, Libanon en Afghanistan. Soms gebeurt dat in samenwerking met de Europese Unie, met de Verenigde Naties of met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Deel dit artikel