Kivu: Kinesitherapie voor ondervoede of gehandicapte kinderen

In Oost-Congo zorgen gevechten tussen de FARDC (regeringstroepen) en de CNDP van Laurent Nkunda voor een humanitaire catastrofe. Sinds september heeft de CNDP grote delen van Noord-Kivu ingenomen. Nkunda riep een staakt-het-vuren uit net voor zijn troepen de hoofdstad Goma zouden bereiken. De recente spanningen joegen naar schatting 250.000 mensen terug op de vlucht. Vóór de opflakkering van het geweld telden de Verenigde Naties in deze regio al een miljoen ontheemden. De situatie is er sindsdien nog gevoelig op achteruitgegaan. Het werk door Handicap International in Goma en in de kampen van ontheemden in de omgeving is bijgevolg meer dan ooit noodzakelijk.
De teams van Handicap International bezoeken zo mogelijk dagelijks vier ontheemdenkampen van ontheemden binnen een straal van 15 kilometer rond Goma: Mugunga 1 en 2, Buhimba en Bulengo. Ze behandelen er kinderen met een handicap of dienen hen zorgen toe in het gezondheidscentrum dat Handicap International in het kamp Mugunga 1 beheert. Al naargelang de aandoening brengen de teams van Handicap International ook kinderen naar centra voor ondervoede kinderen, referentieziekenhuizen of prothesecentra waarmee wordt samengewerkt, bieden ze onderdak of blijven de verdere opvolging verzekeren. Handicap International ontving van het Wereldvoedselprogramma een voorraad van twee ton BP-5-repen, beschuiten met een hoge energiewaarde. Dit voedsel is rijk aan proteïnen en wordt momenteel in kleine hoeveelheden uitgedeeld aan de kinderen en gezinnen die worden overgebracht naar de gezondheidscentra van Mugunga en er wachten op een behandeling of operatie.

Op dinsdag 18 november startte Handicap International met een aparte afdeling kinesitherapie in het gezondheidscentrum van het kamp Buhimba. Handicap International zal binnenkort ook in een reeks andere kampen het gezondheidscentrum uitbreiden met een afdeling kinesitherapie.

Handicap International blijft ook kinderen opvolgen met een klompvoet, hersenverlamming, huidaandoeningen of ernstige brandwonden. Handicap International creëerde daarnaast ook een ?beeldendoos? om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Het is een duidelijke gids, die samen met een Congolese tekenaar werd ontworpen, met allerhande oefeningen voor gehandicapte of gewonde kinderen. Dankzij deze gids kunnen ouders hun kind met eenvoudige handelingen helpen. De gids is ook een uitstekend hulpmiddel om de gezondheidswerkers in de kampen op te leiden. Vorige maand namen acht gezondheidswerkers uit vier kampen van ontheemden deel aan een opleiding over het gebruik van de ?beeldendoos? en de oefeningen voor kinderen met een motorische achterstand of hersenverlamming.

Ten slotte blijven door de groeiende behoeften ook de activiteiten in het voedingscentrum van het ziekenhuis van Virunga (Goma) toenemen. Ondervoede kinderen lopen het risico op een handicap, bijvoorbeeld een motorische handicap als gevolg van een groot en langdurig voedseltekort, of ademhalingsproblemen wanneer de longen getroffen worden door een acute luchtwegaandoening. In dat geval moeten de slijmen via ademhalingskinesitherapie worden losgemaakt.

Het team van de Belgische afdeling van Handicap International bestaat momenteel uit zestien mensen, waarvan drie expats. De organisatie leidt deze maand ook extra kinesisten op om het team te versterken. De Franse afdeling van Handicap International bereidt na een evaluatie ter plaatse een interventie met hulpgoederen voor in Beni, 200 km ten Noorden van Goma.

Deel dit artikel