KIVU: Voldoen aan een groeiende behoefte

In Oost-Congo vinden er dagelijks gevechten plaats tussen de FARDC (regeringstroepen) en de CNDP van Laurent Nkunda. Sinds een maand is de toestand in Oost-Congo sterk verslechterd, wat tot extreem moeilijke situaties heeft geleid voor zowel de bewoners als de ontheemden. Vóór deze opflakkering van de spanningen telden de Verenigde Naties in deze regio al een miljoen ontheemden. De situatie is er sindsdien nog gevoelig op achteruitgegaan. Het werk door Handicap International in Goma en in de kampen van ontheemden in de omgeving is bijgevolg meer dan ooit noodzakelijk. Hierna geven we een bijgewerkt overzicht van de activiteiten die de Belgische afdeling van de organisatie er momenteel voert.
Het personeel van Handicap International bezoekt wekelijks vier kampen van ontheemden binnen een straal van 15 kilometer rond Goma: Mugunga 1 en 2, Buhimba en Bulengo. Ze behandelen er kinderen met een handicap of dienen hen zorgen toe in het gezondheidscentrum dat Handicap International in het kamp Mugunga 1 beheert. Al naargelang de aandoening brengen de teams van Handicap International ook kinderen naar centra voor ondervoede kinderen, referentieziekenhuizen of prothesecentra waarmee wordt samengewerkt, bieden ze onderdak of blijven de verdere opvolging verzekeren. Handicap International ontving van het Wereldvoedselprogramma een voorraad van twee ton BP-5-repen, koeken met een hoge energiewaarde. Dit voedsel is rijk aan proteïnen en zal in kleine hoeveelheden worden uitgedeeld aan de kinderen en gezinnen die worden overgebracht naar de gezondheidscentra van Mugunga en er wachten op een behandeling of operatie. Vorige dinsdag (18/11) startte Handicap International met een afdeling kinesitherapie in het gezondheidscentrum van het kamp Buhimba. Vanaf maandag (24/11) zouden er consultaties moeten kunnen plaatsvinden. Handicap International wil nadien ook in een reeks andere kampen het gezondheidscentrum uitbreiden met een afdeling kinesitherapie. Handicap International blijft ook kinderen opvolgen met een klompvoet, hersenverlamming, huidaandoeningen of ernstige brandwonden. Handicap International creëerde daarnaast ook een ?beeldbox? om de patiënten zo goed mogelijk te helpen. Het is een duidelijke gids, die samen met een Congolese tekenaar werd ontworpen, met allerhande oefeningen voor gehandicapte of gewonde kinderen. Dankzij deze gids kunnen ouders hun kind met eenvoudige handelingen helpen. De gids is ook een uitstekend hulpmiddel om de gezondheidswerkers in de kampen op te leiden. Op 11 november namen bijvoorbeeld acht gezondheidswerkers uit vier kampen van ontheemden deel aan een opleiding over het gebruik van de ?beeldbox? en de oefeningen voor kinderen met een motorische achterstand of hersenverlamming. ?Dankzij deze opleiding begrijp ik beter het gebruik van de beeldbox, maar ook het belang van kinesitherapie in het algemeen?, vertelt een deelnemer. ?Het tonen van de oefeningen voor kinderen met een motorische achterstand heeft me ook geholpen om bepaalde complexere handelingen te begrijpen.? Ten slotte blijven door de groeiende behoeften ook de activiteiten in het voedingscentrum van het ziekenhuis van Virunga (Goma) toenemen. Ondervoede kinderen lopen het risico op een handicap, bijvoorbeeld een motorische handicap als gevolg van een groot en langdurig voedseltekort, of ademhalingsproblemen wanneer de longen getroffen worden door een acute luchtwegaandoening. In dat geval moeten de slijmen via respiratoire kinesitherapie worden losgemaakt. Het team van de Belgische afdeling van Handicap International bestaat momenteel uit achttien mensen, waarvan vier expats. Daarnaast voeren twee expats van de Franse afdeling van Handicap International een verkenningsmissie uit om een noodinterventie voor te bereiden.

Deel dit artikel