Klimaatcoalitie bundelt krachten in strijd tegen klimaatverandering

De Klimaatcoalitie wil in de komende jaren het maatschappelijk en politiek draagvlak vergroten voor de strijd tegen de klimaatverandering.

Op de 2de  verjaardag van het Kyotoprotocol, lanceren meer dan 50 Belgische middenveldorganisaties op initiatief van Greenpeace, de Klimaatcoalitie.

Die omvat onder meer de jeugdbewegingen, de vakbonden, de Noord-Zuidbeweging, de Gezinsbond, vrouwenverenigingen en de milieuorganisaties. Samen zijn ze goed voor een achterban meer dan 3 miljoen burgers.

“Klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de mensheid de komende eeuw,” stellen de organisaties. “Wij bevinden ons in een unieke positie om de publieke opinie te mobiliseren. Enkel door op deze grote schaal samen te werken, kunnen er concrete resultaten geboekt worden.”

Sensibiliseren

In de eerste campagnegolf die nu van start gaat, richt zich vooral op het sensibiliseren van werknemers en achterban. De lidorganisaties geven hierbij zelf het goede voorbeeld met allerlei acties om de eigen CO2-uitstoot te beperken.

Oxfam Wereldwinkel wil tegen 2010 zijn uitstoot aan broeikasgassen met 50 % verminderen. Daarvoor besteden ze aandacht aan de uitstoot van hun lokale winkels maar ook aan de  productie, verwerking en transport van hun producten.

Natuurpunt betrok zopas een nieuw klimaatvriendelijk secretariaatsgebouw. In 2008 volgt er een brede publiekscampagne.

In het Zuiden

Op haar lanceringsdag symboliseert de coalitie de klimaatverandering en de gevolgen ervan met een ijssculptuur in de vorm van een wereldbol, geplaatst op een sokkel vervaardigd met autouitlaten. De wereldbol smelt en het smeltwater veroorzaakt ellende in het Zuiden.

“Met deze dramatische installatie willen we benadrukken dat de klimaatverandering een acuut probleem is dat alleen met verenigde krachten wereldwijd kan aangepakt worden”, verklaart Tom Cornu,  coördinator van de coalitie.

“De klimaatverandering zal zich niet alleen hier laten voelen. Het Zuiden zal het eerste slachtoffer worden van het veranderende klimaat. Zij hebben minder veerkracht om zich aan te passen aan de komende overstromingen en droogtes.  Naast de miljoenen slachtoffers door water– en voedseltekort, zal de klimaatverandering in het zuiden een enorme impact hebben op gezondheid en mensenrechten.”

Ook in Engeland, Nederland, Zwitserland en Spanje mobiliseren vergelijkbare initiatieven momenteel miljoenen mensen.

 

Noten:

[1]  In het kader van het Kyotoprotocol engageerde België zich ertoe tegen 2012 zijn uitstoot van broeikasgassen met 7,5 % te verminderen ten opzichte van 1990.

Uit recente info blijkt dat België deze beloofde reductie vooral zal realiseren in het buitenland en dat de binnenlandse maatregelen eerder beperkt blijven.

Om de meest ernstige gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, moet de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius gehouden worden. De wetenschappelijke inzichten leren ons dat reducties door de industrielanden van 30% tegen 2020 en 80% tegen 2050 noodzakelijk zijn. Uit dit alles blijkt dat na 2012 veel grotere inspanningen nodig zullen zijn.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel