Bericht van de klimaattop: Met de trein naar Marrakesh

Op weg naar naar Marrakesh

Vandaag, vrijdag 4 november, is een historische dag. Het Akkoord van Parijs treedt, minder dan een jaar na ondertekening en veel vroeger dan verwacht, in werking. Als politiek signaal kan dat tellen. De inwerkingtreding komt er op enkele dagen voor de klimaattop in Marrakesh (COP22), die maandag begint.

De top staat in het teken van ontwikkelingslanden en van concrete actie. Het Akkoord van Parijs is een belangrijk document vol mooie woorden en engagementen, maar het komt er nu op aan om die om te zetten in de praktijk. 

Wijzelf nemen dan ook de trein en niet het vliegtuig. Ik schrijf dit eerste bericht tussen Madrid en Algecires, etappe vier van een lange maar vooral mooie en milieuvriendelijke reis naar Marrakesh. Maar dat ik (en enkele Zweedse en Duitse collega’s die ik ondertussen ontmoette) de trein naar Marrakesh neem lost het klimaatprobleem natuurlijk niet op. Structurele verandering is nodig. 

Natuurlijk verwachten we niet dat iedereen met de trein tot Marrakesh komt, maar dat het duurzame alternatief vaak duurder en lastiger is dan de vervuilende optie is belangrijk deel van probleem. In een wereld die zich er toe heeft verbonden om er alles aan te doen de opwarming te beperken tot 1,5 °C, een essentiële doelstelling voor de levenskwaliteit van honderden miljoenen mensen, moet de milieukost doorgerekend worden. De vervuiler moet betalen. De middelen die daarmee gegenereerd worden moeten vervolgens ingezet worden voor de aanpak van het klimaatprobleem, overal ter wereld maar toch vooral in het Zuiden.  Dat is de inzet van Marrakesh.

Dat betekent concreet dat er afspraken moeten worden gemaakt over wat steun voor aanpassing aan en voor schade en verlies  ('damage and loss') door klimaatverandering betekent. En er moet duidelijkheid komen over hoe de rijke landen hun historische verantwoordelijkheid zullen vertalen in financiële steun voor het Zuiden.

11.11.11 volgt de top met speciale aandacht voor het Zuiden. Via deze blog houden we jullie op de hoogte over het reilen en zeilen van de onderhandelingen en over wat er in de marge van deze 'COP for Africa' gebeurt.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels