Madonna en U2 maken plaats voor Kivu op de voorpagina's

In het wereldje is hij gekend om zijn foto's van Madonna, U2, George Clooney, David Bowie,…en om zijn magazinecovers (Vogue, Elle, Playboy, Dazed,…). Nu heeft de Britse societyfotograaf Rankin zijn talent een tweede keer ten dienste gesteld van Oxfam om de mensen in Oost-Congo te portretteren.

In 2008 trok mode- en societyfotograaf Rankin met Oxfam naar het vluchtelingenkamp Mugunga in Oost-Congo. Dat leverde sterke portretten op van gewone mensen, die ondanks de barre leefomstandigheden in vluchtelingenkampen en berooid van al hun hebben en houden, toch veel waardigheid en hoop op een betere toekomst uitstraalden. Rankin wilde een gezicht geven aan mensen die al te vaak slechts statistieken waren bij een aanslepend conflict tussen rebellen en regeringsleger.

BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel