Markant zoekt ondernemend rolmodel in El Salvador

Markant-voorzitster Lieve Droogmans zoekt laureaten voor de Womed Award Zuid. Ze doet dat in El Salvador, samen met Inge Compen, die zich omschrijft als carrièrementor voor vrouwen.

womedawardzuid

Droogmans en Compen bezoeken van 13 tot 21 oktober acht onderneemsters. Hun bedrijven liggen verspreid over heel El Salvador en ze zijn actief in uiteenlopende sectoren. 'Het gaat om kwetsbare vrouwen die in moeilijke omstandigheden een eigen zaak proberen uit te bouwen', zegt Trias-medewerker Daan Janssens die het werkbezoek begeleidt.

Intensieve begeleiding

Om te kunnen meedingen naar de Womed Award Zuid, hebben de acht onderneemsters zich de voorbije maanden onderworpen aan een intensief begeleidingstraject. Met raad en daad werden ze bijgestaan door een ervaren onderneemster uit hun regio. Die zogeheten mentoren kregen op hun beurt online trainingen van Inge Compen. Voor dit leerconcept haalde Trias z'n mosterd bij Markant.

Op basis van de geboekte vooruitgang tijdens het begeleidingstraject kiest een jury onder leiding van Lieve Droogmans de opvolgster van Gloria Ambrosio, die twee jaar geleden de Womed Award Zuid in de wacht sleepte. Andere criteria bij de verkiezing zijn de leergierigheid, het maatschappelijk engagement en het duurzame karakter van het groeiproces bij de onderneemsters.

Gloria Ambrosio

De vorige laureate richtte samen met vijf andere vrouwen een coöperatie op die shampoos en andere verzorgingsproducten verkoopt. Het verhaal van Gloria is opmerkelijk omdat ze tijdens de burgeroorlog in El Salvador als weeskind opgroeide in een vluchtelingenkamp.

Sowieso moeten de meeste vrouwelijke onderneemsters in El Salvador ferme hindernissen overwinnen om op eigen benen te staan. Het land wordt geplaagd door armoede en geweld, waar in de eerste plaats vrouwen het slachtoffer van zijn.

Steeds meer onderneemsters

De Womed Award Zuid is een tweejaarlijkse prijs die Markant uitreikt aan een onderneemster uit een land waar Trias actief is. De winnares ontvangt haar prijs uit handen van koningin Mathilde en groeit uit tot rolmodel voor vrouwelijk ondernemerschap. De jongste jaren werd de award uitgereikt aan vrouwen uit de Filipijnen, Guinee, Ecuador en El Salvador.

Positief is dat wereldwijd steeds meer vrouwen een eigen inkomen verwerven. Op die manier versterken ze hun zelfbeeld en vergroten ze hun zeggenschap, binnen en buiten het gezin. Een knelpunt is dat de meeste onderneemsters er niet in slagen om het informele circuit te ontgroeien. Dat heeft vooral te maken met een gebrek aan opleiding, systematische discriminatie en de diverse taken die vrouwen moeten opnemen in hun gezin.

Steun samen met Trias kansarme onderneemsters in El Salvador

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel