Metaalkoorts op de Filipijnen

Miljoenen Filippino's gaan op 10 mei naar de stembus om een nieuwe president, een nieuw parlement en nieuwe gemeentebesturen te kiezen. De huidige regering zet zwaar in op de mijnbouw om de economische groei op de Filippijnen eindelijk op gang te krijgen. Wie zich daartegen verzet, loopt gevaar: het voorbije decennium werden al twintig antimijnbouwactivisten vermoord. En wie in de mijnbouw werkt, dreigt al snel ten onder te gaan aan kwik of cyanide.

Begin februari 2010 werd Horacio Ramos minister voor Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen. De Mijnkamer is opgetogen en hoopt nog voor de verkiezingen in mei nieuwe grote investeringen vast te leggen.

Ramos speelde als directeur van het Bureau voor Mijnen en Geowetenschappen een belangrijke rol bij het goedkeuren van de Mijnbouwwet van 1995 en het regeringsbevel 270-A, sleuteldocumenten in het mijnbouwrevitaliseringsplan van de Filippijnse regering dat van start ging in 2004. Samen met de Mijnkamer hield zijn Bureau internationale beurzen in Manila om de verschillende mijnbouwprojecten aan te prijzen bij buitenlandse investeerders.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel