Nederlandstalige Vrouwenraad

De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Heel wat vrouwenverenigingen - met verschillende achtergronden - zijn bij ons aangesloten.

We eisen gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging, …

We verdedigen onze stellingen bij het beleid en brengen onze eisen op de politieke agenda. Daarnaast adviseren we de overheid op eigen initiatief of op verzoek. We waken over de de toepassing van de resoluties van de VN-Wereldvrouwenconferenties, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale mensenrechteninstrumenten. Wij voeren een aanwezigheidspolitiek in nationale en internationale organisaties, overlegorganen en werkgroepen.

Nederlandstalige Vrouwenraad

Middaglijnstraat 10
1210 Brussel

Fax: 02 229 38 18/19
Contacteer Ned. Vrouwenraad


Type organisatie: ANDER
Juridisch Statuut: VZW
Lid van 11.11.11