NGO’s vragen luchtvaartsector om échte klimaatinspanning

Meer dan 80 NGO’s, waaronder 11.11.11, vragen de luchtvaartindustrie om een adequate en eerlijke bijdrage aan de globale strijd om de opwarming van de aarde onder 2°C te houden.

De internationale luchtvaartsector is één van de enige twee sectoren wereldwijd die momenteel buiten alle klimaatbeleid vallen. De uitstoot is nu al immens, de sector is maar liefst de zevende grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld en men schat dat die tegen 2050 met 300 tot 700% zal stijgen. Ook het nieuwe Akkoord van Parijs laat opnieuw de luchtvaartsector buiten spel. De VN Klimaatconventie schuift de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen telkens door naar de International Civil Aviation Organization (ICAO).

Weinig ambitieus plan

De ICAO komt nu, in de aanloop van haar 39ste bijeenkomst in september, met een plan van maatregelen dat tegen 2020 voor 'koolstofneutrale groei' moet zorgen. Dat zou een goede zaak kunnen zijn, maar het plan legt een sterke focus op het compenseren van de uitstoot door de aankoop van koolstofkredieten. Schone lucht dus. Op die manier leidt de ICAO de aandacht af van wat nodig is op de lange termijn: échte uitstootvermindering van de internationale luchtvaart.

Daarnaast leert de ervaring met het Clean Development Mechanism, een mechanisme dat onder het vorige klimaatakkoord werd opgezet en moet zorgen voor emissiereducties en duurzame ontwikkeling in het Zuiden, dat koolstofkredieten lang niet altijd klimaatvoordelen met zich meebrengen, integendeel. Ook REDD+-projecten – projecten die in het Zuiden moeten leiden tot duurzaam gebruik van bossen, herbebossing en het terugdringen van ontbossing – worden gebruikt om uitstoot te compenseren maar blijken vaak grote risico's in te houden zoals de bestendiging van monoculturen, land grabbing of het verlies van inkomsten voor vaak arme gemeenschappen die afhankelijk zijn van bossen.

Echte uitstootreductie nodig

Voor de bijeenkomst in september worden de leden van de ICAO geconsulteerd over het plan dat op tafel ligt. Meer dan 80 NGO's, waaronder 11.11.11, vragen hen om er voor te zorgen dat de maatregelen die zullen aangenomen worden door de ICAO zullen zorgen voor een adequate en eerlijke bijdrage aan de globale strijd om de opwarming van de aarde ver onder 2°C te houden. Dat betekent dat de maatregelen moeten leiden tot echte uitstootvermindering in plaats van compensatie dat – in het beste geval – een nuloperatie is.

Meer info over deze oproep is te vinden in deze briefingpaper.

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels