Niet genoeg geld voor hulp aan Haïti op lange termijn

Ook de komende jaren zal Haïti hulp nodig hebben. Om een succes te maken van zijn wederopbouw en te werken aan duurzame ontwikkeling blijft uw steun onontbeerlijk.
Zo kunt u Haïti helpen:
  • Steun het Oxfam-programma via een online gift of op het rekeningnummer 000-0000028 - 28 met vermelding van de code ‘9102 – Haïti Noodhulp'.

Na de zware aardbeving van 12 januari kwam er wereldwijd een unieke solidariteitsbeweging voor Haïti op gang. Zo zal Oxfam de komende zes maanden over voldoende financiële middelen beschikken om de noodhulpactiviteiten te kunnen uitvoeren. De organisatie bedankt dan ook alle gulle schenkers en overheden die vrij vlug fondsen bijeenbrachten. Maar wij hebben nog altijd nood aan bijkomende steun voor de lange termijnprogramma's. Die moeten de bevolking van Haïti helpen om de draad van het leven terug op te pikken en de wederopbouw van hun land in de komende drie tot vijf jaar te realiseren.
BRON:
Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel