Nieuw geweld in Burundi - 11.11.11 trekt aan de alarmbel

logo11_kleinPersbericht 20 september 2011

De recente moordpartij in een bar in Gatumba op 18 september die tot dusver een dodentol eiste van 36 slachtoffers, maakt op een schrijnende manier duidelijk dat de veiligheidssituatie in Burundi zienderogen achteruit gaat. 11.11.11 vraagt de Belgische overheid in te grijpen.

Sinds de verkiezingen in 2010, waarbij de meeste oppositiepartijen zich terugtrokken uit de verkiezingsrace, heeft de Burundese bevolking zich nog niet kunnen losmaken uit de continue schrik voor geweld. De laatste maanden berichten de Burundese media wekelijks over vervolgingen en politiek geïnspireerde moordaanslagen in de verschillende provincies van het land. Daarnaast nemen de intimidaties en arrestaties van mensenrechtenactivisten, advocaten, journalisten en partners van de civiele maatschappij toe.

11.11.11 maakt zich daarom ernstige zorgen over de verslechterende situatie in Burundi op vlak van veiligheid, mensenrechten, democratische ruimte en goed bestuur en vraagt de Belgische overheid met aandrang:

  • De Burundese overheid op te roepen de veiligheid in het land te herstellen, met respect voor de mensenrechten.
  • Er over te waken dat deze tragedie niet als voorwendsel gebruikt wordt voor een verhoogd repressief optreden, wat kan leiden tot een spiraal van geweld.
  • Er bij de Burundese overheid sterk op aan te dringen deze moordpartij, maar ook de talloze andere moordaanslagen op een onafhankelijke en onpartijdige manier te onderzoeken en de daders door het gerecht te laten vervolgen.
  • De Burundese overheid te vragen de democratische ruimte te vrijwaren, waarin de civiele maatschappij, media en oppositiepartijen openlijk en vrij kunnen deelnemen.
  • Op een duidelijke manier alle mogelijke vormen van intimidatie ten aanzien van mensenrechtenactivisten, media en civiele maatschappij, evenals beperkingen van vrije meningsuiting af te keuren en te veroordelen.
  • Aan te dringen op de goedkeuring door de Ministerraad van de nationale 'Strategie voor Goed Bestuur en de Strijd tegen Corruptie' zonder deze te wijzigen, en op de uitvoering van haar actieplan en het in daden omzetten van de zg. "zero tolerance" tegen corruptie.
  • De beoordeling over het al dan niet toekennen van de voorwaardelijke enveloppe van 50 miljoen euro ter bevordering van goed bestuur, voorlopig in beraad te houden.

Deel dit artikel