Nieuw rapport: 'Victim Assistance in Cambodia'

Si Kea, slachtoffer van landmijnen
Si Kea is een van de slachtoffers die een getuigenis gaf.

Vandaag (1 december) lanceert Handicap International haar nieuwe rapport 'Victim Assistance in Cambodia. The Human Face of Survivors and their Needs for Assistance.'

Het rapport schuift de levensomstandigheden van landmijnenslachtoffers naar de voorgrond. Het stelt dat economische zekerheid voor slachtoffers en hun families essentieel is. Het verklaart eveneens dat de steun van vrienden en familie belangrijk is voor het mentale welzijn van slachtoffers. Verder verduidelijkt het rapport dat steun aan slachtoffers niet samenhangend is en niet alle aspecten van slachtofferhulp behelst.

Het rapport is vooral gestoeld op empirische gegevens van interviews met 24 consequent geselecteerde representatieve slachtoffers uit drie verschillende provincies van Cambodia. Het analyseert de profielen van de bevraagden en toont aan dat slachtoffers een heterogene groep uitmaken en dus niet dezelfde hulp nodig hebben. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek dat aan het rapport voorafging, focust op de levensomstandigheden van slachtoffers voor en na hun ongeval. Het rapport gaat ook dieper in op slachtofferhulp en hulpdiensten. Daarnaast gaat er aandacht naar de vooruitzichten van slachtoffers. Door de gekozen methodologie konden de successen en tekortkomingen van slachtofferhulp verder in kaart worden gebracht. Om verder aan te tonen dat slachtoffers 'mensen' zijn achter de statistieken van doden of gewonden, bevat het rapport unieke getuigenissen van slachtoffers.

Het rapport eindigt met een concrete reeks aanbevelingen voor stakeholders die actief bij slachtofferhulp zijn betrokken.
 BRON:
Handicap International
Handicap Int. DOOR:

Deel dit artikel