Nieuwe MO*paper: Blinkt alle goud? Mijnbouw, ecologie en mensenrechten

De mijnbouwproblematiek heeft heel diverse aspecten. Mijnbouw gaat over economie en ecologie, over watervoorraden en over voedselveiligheid, over korte en lange termijn, over zeer lokale en tegelijk globale aangelegenheden, over beleidsvorming en inspraak, over ethiek en empathie. In een eerste deel van deze paper geven we enkele feiten mee om de problematiek te vatten. In het tweede deel gaan we op zoek naar wegen om de problemen aan te pakken en in het derde komen enkele voorbeelden van concrete cases uit Peru en Ghana aan bod.

Deze MO*paper werd geschreven door Daan Janssens, Bouke Billiet, Marijke De Canck, Griet Verstraeten, Jonas Vanreusel, Gert Steenssens, Filip Vancoillie, Piet Wostyn, Sam Verhaert, Veronique Coteur, Steven Van Brussel en Jan Cappelle, allen medewerkers van CATAPA. CATAPA is een nieuwe sociale en ecologische basisbeweging die op een ge├»ntegreerde wijze werkt aan (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling. CATAPA legt zich daarbij toe op de mijnbouwproblematiek en ondersteunt boerengemeenschappen in Latijns-Amerika. Jonas Vanreusel van FIAN Belgi├ź schreef de bijdrage over Ghana.

  • Je kan deze nieuwe MO*paper gratis downloaden op http://www.mo.be/index.php?id=357.
  • Wil je bij elke verschijning van een nieuwe MO*paper een aankondiging in je mailbox, mail dan naar mopaper@mo.be en vermeld in je onderwerp 'alert'. 

Deel dit artikel