Nieuws van het Afrika Europa netwerk Februari 2012 Nr. 197


Europese zakelijkheid wint het van ontwikkeling


De laatste verklaring van de Europese Commissie (EC) van 27 januari 2012, getiteld 'Handel, groei en ontwikkeling voor het handels- en investeringsbeleid voor landen in nood', geeft wat betreft ontwikkelingssamenwerking een stel statistieken, waarin geen rekening wordt gehouden met de noden van miljoenen mensen. Zij stelt als beleid vast om de belangen van haar grote bedrijven te dienen boven de ontwikkeling.

De verklaring suggereert dat het handelsbeleid Europese waarden en belangen moet steunen en dat effectieve ontwikkeling van arme landen helpt om betere voorwaarden voor haar eigen handel en investeringen te scheppen. Kortom: ontwikkeling ten dienste van Europese handel in plaats van Europese handel ten dienste van ontwikkeling.

De EC baseert haar armoede-analyse op het gemiddelde inkomen van de bevolking, en is dus blind voor de grote verschillen tussen bevolkingsgroepen en ook voor echte ontwikkeling. De verklaring doet niets om de belangen van de Afrikaanse landen te erkennen, ook niet in de onderhandelingen over de Economische Partnerschaps Overeenkomsten (EPO's). Daarom weigeren deze landen nog steeds om de EPO's te ondertekenen, zoals Tanzania op 2 februari nogmaals verklaarde. (Bron: Bilaterals.org, 02-02-2012)Toegang tot medicijnen bedreigd


In India en Europa hebben NGO's, waaronder de Ecumenical Advocacy Alliance, van 6 tot 10 februari een Global Week of Action gehouden in het kader van overleg over de Free Trade Agreement (Vrijhandelsovereenkomst) tussen de Europese Unie en India.

India heeft zich de afgelopen decennia ontpopt als de belangrijkste producent van goedkope, generieke geneesmiddelen in de wereld. Daardoor hebben veel van de armsten in de wereld toegang tot effectieve medicijnen.

Zo wordt meer dan 90 % van de geneesmiddelen voor kinderen met AIDS geleverd door India. In 2011 kostten de AIDS-medicijnen per persoon per jaar niet langer $15000 maar $350. Ongeveer 80% van de mensen met HIV/AIDS in ontwikkelingslanden gebruiken Indiase geneesmiddelen. Natuurlijk zijn westerse farmaceutische bedrijven niet blij met dit succes.

De EU is momenteel verwikkeld in besprekingen met India over intellectueel eigendom. Activisten zijn bezorgd dat een nieuwe overeenkomst de toegang tot goedkope medicijnen zal bedreigen. Sinds 2007 is dankzij sterke campagnes wereldwijd voorkomen dat India toegeeft aan de Europese druk om de productie en verspreiding van generieke medicijnen aan banden te leggen.

Opnieuw roepen NGO's ons op om de EU en de Indiase regering te laten zien dat het leven van velen belangrijker is dan de intellectuele eigendomsrechten van weinigen. Actuele informatie over de onderhandelingen tussen de EU en India is te vinden op de website van Médecins Sans Frontières: www.msfaccess.org/hands-off-our-medicine-campaignDe Ethiopische regering heeft tienduizenden Ethiopiërs onder dwang laten verhuizen om grond vrij te maken voor grootschalige landbouw.


"Mijn vader werd geslagen, omdat hij weigerde naar een ander dorp te trekken met enkele andere ouderlingen", vertelt een van de bewoners van het dorpje Gambella. "Hij zei: ik ben hier geboren, net als mijn kinderen, ik ben te oud om nog te verhuizen. Hij werd geslagen met stokken en een geweer en in het ziekenhuis opgenomen, waar hij stierf".

De voornamelijk inheemse bevolking van Gambella heeft nooit eigendomspapieren gehad van hun land. Daardoor gaat de overheid er in veel gevallen van uit dat het onbewoond is. Tot 2013 dwingt de overheid 1,5 miljoen mensen te verhuizen, niet alleen in Gambella, ook in andere regio's.

Volgens het plan moet de verhuizing vrijwillig gebeuren om de bevolking een nieuw inkomen te laten krijgen in de nieuwe dorpen. Maar de eerste golf van verhuizingen kwam juist op het ogenblik dat de oogst op de velden stond.

De verdreven Ethiopiërs kwamen op droge en onvruchtbare terreinen terecht, zonder zaaigoed of meststoffen. Het is de spreekwoordelijke druppel voor een bevolking die het al erg moeilijk heeft om te overleven. (Bron: MO IPS België, 23-01-12).Honger bedreigt miljoenen mensen in Niger


Een derde van de bevolking weet niet of ze de komende maanden voldoende te eten heeft, blijkt uit een nationaal onderzoek. Ongeveer 1,5 miljoen zal zeker met ernstige voedseltekorten te maken hebben. Daarom vraagt Niger internationale hulp.

"We hebben het laatste jaar niets geoogst, en onze mannen zijn naar elders om geld voor ons te verdienen", zegt de veertigjarige Bibata Mounkïla in het Westen van Niger, een moeder van 8 kinderen. "We eten al een maandlang een keer per dag".

Eric-Alain Ategbo, de leidende voedseldeskundige in Niger, vertelde: "De regering en organisaties zoals Unicef proberen een ramp te voorkomen, maar de voedselcrisis is al een feit. Nu al zijn 330.00 kinderen zwaar ondervoed en lijden 700.000 kinderen in minder ernstige mate van de honger". (Bron: IPS Bobote, 07-02-12)

AEFJN België DOOR:

Deel dit artikel