Nieuws van het Afrika Europa Netwerk November 2012

Shell hangt een megaboete boven het hoofd in Nigeria

De Nigeriaanse regering wil oliebedrijf Shell een boete van 5 miljard dollar opleggen. Vorig jaar december stroomde er door een lek in een leiding van een boorplatform 40.000 vaten olie (6,4 miljoen liter) in de Atlantische oceaan voor de kust van Nigeria. 

Het olielek ontstond op 120 kilometer van de kust en werd volgens Shell gedicht nog voor er olie op de kust aanspoelde. De Nigeriaanse regering noemt het olielek echter "de grootste ramp die het land ooit meemaakte" en zegt dat er grote milieuschade werd aangericht in Nigeriaanse wateren en in het dichtbevolkte kustgebied. Shell heeft minstens 200 ton oplosmiddelen aangevoerd om de gelekte olie te verdunnen.

Shell en andere oliegiganten verspillen elk jaar net zoveel olie in de Niger Delta als tijdens de Exxon Valdez olieramp. Omdat het in Afrika gebeurt, genereert dit weinig media aandacht. Oliebedrijven hebben de afgelopen 50 jaar $600 miljard verdiend in Nigeria, maar de lokale bevolking ziet niets terug van deze opbrengsten. Hun land, drinkwater en viswateren zijn onherstelbaar aangetast. Daarnaast spendeert Shell elk jaar miljoenen aan beveiliging, om protesten tegen deze gang van zaken neer te slaan.

Over enkele dagen kan het Nigeriaanse parlement een boete van $5 miljard toekennen aan Shell voor het olielek dat de levens van miljoenen mensen verwoestte. Ook werkt het parlement aan een wet waardoor alle oliebedrijven verantwoording moeten afleggen voor vervuiling en plundering. Dit is een cruciaal moment. Daarom is Avaaz een internetpetitie gestart om te zorgen voor internationale druk en te verhinderen dat de oliegiganten zich onder de boete uit wurmen.
Ga naar: http://www.avaaz.org/en/make_shell_pay_b/
(of Google: Avaaz People power vs big oil)

China wil meer betrokken worden bij vredeskwesties in Afrika

China wil op korte termijn meer betrokken worden bij vredes- en veiligheidskwesties in Afrika. Dat zeggen zowel topfunctionarissen als experts uit China en Afrika.

De Chinese aanwezigheid in Afrika is tot nog toe hoofdzakelijk op economische ontwikkeling gericht. Vorig jaar was de handel tussen China en Afrika goed voor 166 miljard dollar (128 miljard euro), zo blijkt uit Chinese overheidsstatistieken. Door China's non-interventiebeleid krijgt Afrika broodnodige leningen zonder dat daar de voorwaarden aan vasthangen die sommige westerse landen wel opleggen. Het resulteerde in de snelle realisering van grote infrastructuurprojecten. Chinese bedrijven domineren nu de Afrikaanse bouwsector. Het marktaandeel van de Chinezen is groter dan dat van de Fransen, Italianen en Amerikanen samen. Chinese financiële instellingen, die eigendom zijn van de staat, lenen nu op even grote schaal aan Afrika als de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). China traint momenteel meer dan zesduizend Afrikanen in uiteenlopende sectoren. Momenteel verstrekt het meer dan 5500 regeringsbeurzen aan Afrikanen. Daarmee zegt het land een bijdrage te willen leveren aan de ontwikkeling van het continent.

China heeft uiteraard veel belang bij vrede en veiligheid in Afrika. Deze moeten immers in orde zijn wanneer men wil investeren. Begin oktober organiseerde het Ethiopische Instituut voor Vredes- en Veiligheidsstudies een 'denktankforum' over de relaties tussen China en Afrika. De Chinese deelnemers verklaarden dat China's non-interventiebeleid niet betekent dat het land onverschillig is voor vrede en veiligheid in Afrika. 'We zijn het niet eens met sommige landen die ingrijpen in Afrikaanse aangelegenheden met als excuus dat ze willen helpen', zeiden de Chinezen. Daarmee hebben ze een punt. De nadruk die westerse leiders leggen op mensenrechten klinkt immers hypocriet. Neem de woorden van Hillary Clinton tijdens haar jongste Afrika-reis in augustus, die zei dat de VS zal vasthouden aan mensenrechten en democratie, 'ook wanneer het soms makkelijker of winstgevender zou zijn om de andere kant op te kijken.' De VS hebben op zijn zachtst gezegd een dubieuze track record op het vlak van steun aan gewelddadige regimes

De Chinese inmenging beperkte zich tot nu toe vooral tot steun aan regionale organisaties en instellingen, bijvoorbeeld aan de Afrikaanse Unie. In de toekomst zal die steun nog groter worden. China geeft aan de veiligheid ook te willen verbeteren door landen te trainen in sectoren zoals financiën, onderwijs en technologie.
(Bron: IPS, 14/10/2012)

De betekenis van voedselhulp

David Mauldin werkte met de Jesuit Refugee Service enkele maanden onder vluchtelingen in Nairobi (Kenia). Hij geeft aan dat directe hulp bieden een belangrijke component kan zijn van een strategie om mensen ook op de lange duur te helpen. 

Voedselhulp ligt gevoelig binnen de wereld van ontwikkelingssamenwerking. Velen beschouwen het als een niet-efficiënte manier van hulp. David Mauldin kan zich in grote lijnen wel vinden in de gedachtegang hierachter. Maar zijn ervaringen in Nairobi hebben hem doen inzien dat voedselhulp van belang blijft en ook een essentieel onderdeel kan vormen van een lange termijnstrategie om mensen te helpen op eigen benen te staan. Voor de vluchtelingen die aankomen in Nairobi en zich vestigen in de armste sloppenwijken, is voedselhulp en hulp bij het voorzien in andere primaire levensbehoeften van levensbelang.

David schreef: "Vluchtelingen laten hun huizen niet zomaar achter. Ze doorstaan oorlog en trauma, verliezen contact met hun familie en leggen enorme afstanden af. Wanneer zij in Nairobi arriveren, is hun eerste vraag niet: 'Waar is het dichtstbijzijnde project voor vredesopbouw?' of 'Waar kan ik hier in de buurt een microfinancieringsprogramma vinden?' Ze willen voedsel, medische zorg, kleding en onderdak. De betekenis van voedsel ligt niet alleen in het fysieke aspect ervan, maar ook in de sociale, emotionele en psychologische impact. Ik zal nooit een Congolese man vergeten die aan onze maatschappelijk werker zei: "Toen je ervoor zorgde dat we te eten kregen, mijn vriend, had je er geen idee van wat je voor ons deed.' Hij was natuurlijk dankbaar voor de voeding zelf, maar zijn woorden wijzen op een dankbaarheid die dieper gaat.

Voedsel delen betekent dat we bij iemand willen zijn in zijn of haar nood. Voedsel staat voor een veilige plek, voor vertrouwen in de gevers. Voedsel betekent dat je kan rusten van de reis en men de tijd kan nemen om na te denken over wat men vervolgens kan doen. Het biedt een adempauze die er niet was voordat men het voedsel kreeg. Maar misschien nog belangrijker is dat voedselhulp een band tot stand brengt tussen de mensen die hulp behoeven en een ngo. Wanneer een vluchteling eenmaal veilig is gearriveerd, op adem is gekomen en er een vertrouwensband is gegroeid met de hulpgever, wordt het makkelijker voor hem of haar om in te gaan op het aanbod van verdere hulp. Beursprogramma's, vredesopbouw en hulp bij het opzetten van bedrijfjes wordt meer haalbaar wanneer de basisbehoeften geregeld zijn."
(Bron: JRS, 2/11/2012)

AEFJN België DOOR:

Deel dit artikel