Nieuws van het Afrika Europa netwerk Oktober 2013

 

Klimaatverandering: een lucratieve business voor Monsanto

Monsanto, het omstreden internationale zaaigoedbedrijf, heeft voor 930 miljoen dollar het Amerikaanse bedrijf Climate Corporation aangekocht. Daarmee krijgt het de beschikking over gedetailleerde weer- en bodeminformatie. Monsanto kan nu ook gewassenverzekeringen aanbieden en agronomische modellen ontwikkelen om landbouwopbrengsten te verhogen.

'Omwille van de klimaatverandering zal innovatie belangrijker dan ooit zijn,' verklaarde Monsanto in een persbericht over de overname. Monsanto verwacht dat de kennis van Climate Corp de omzet van het zaaigoedbedrijf met zo'n 20 miljard dollar zal verhogen.

Boeren die zich willen voorbereiden op de komende klimaatverandering hebben immers baat bij de klimaatdata en gewassenverzekeringen die Monsanto nu kan aanbieden. Monsanto is van plan in 2014 een nieuw product te lanceren: Fieldscripts, dat toegankelijk zal zijn als iPad applicatie en de boeren zou helpen hun gewasopbrengsten te optimaliseren. Het zaaigoedbedrijf investeert verder ook in het ontwikkelen van droogtebestendige gewassen.

Monsanto is omstreden o.a. omdat het een van de grootste producenten is van genetisch gemanipuleerde organismes (ggo's) en agro-chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Ggo's stimuleren een industriële vorm van landbouw die de toekomst bedreigt van kleine boeren. Het meest dramatische voorbeeld van de impact ervan is te vinden in India, waar tussen 1995 en 2012 270.000 boeren zelfmoord pleegden, omdat ze geen uitweg meer zagen uit de schulden die ze zich op de hals hadden gehaald door geavanceerd zaaigoed te kopen en de daarbij behorende pesticiden en meststoffen. (Bron: MO*, 8 oktober 2013)

 

 

 

De noodzaak van een diversiteit aan zaden noodzakelijk

Om de voedselvoorziening in de toekomst veilig te stellen is het van groot belang om de diversiteit aan zaden in stand te houden, waarschuwen een aantal milieu- en boerenorganisaties. 

De afgelopen decennia zijn steeds meer oude gewassen in onbruik geraakt, vanwege de opkomst van nieuwe soorten die ontwikkeld zijn door multinationale ondernemingen. In de landbouw worden wereldwijd nog maar 25 % van de hoeveelheid gewassen verbouwd ten opzichte van wat tot voor 1960 werd verbouwd.

In een rapport dat op 16 oktober werd gepresenteerd - Wereldvoedseldag - stellen de Ecumenical Advocacy Alliance (EAA), Gaia Foundation and African Biodiversity Network (ABN) dat diversiteit noodzakelijk is om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering. Het verloren gaan van oude rassen kan rampzalige gevolgen hebben.

In Seeds for Life: Scaling Up Agro-biodiversity, stellen de schrijvers dat de sleutel tot aanpassing aan klimaatverandering niet ligt bij de agro-industrie, die slechts een relatief klein aantal soorten gewassen produceert. Door hun agressieve marketing hebben zij ervoor gezorgd dat traditionele gewassen werden vervangen door nieuwe, industrieel geproduceerde zaai- en landbouwproducten. Daarmee dreigt de enorme rijkdom aan diversiteit aan zaden te verdwijnen, met de daarbij behorende kennis van boeren. (Bron: Ecumenical Adv. Alliance, Gaia Foundation, African Biodiversity Network)

 

 

Voedingsbedrijven onder druk om socialer en transparanter te worden

In februari van dit jaar publiceerde Oxfam een rapport waarin de top tien van internationale voedingsmiddelenbedrijven, samen goed voor een omzet van 1 miljard dollar per dag, werd beoordeeld op onderwerpen als klimaat, vrouwenrechten, water- en landgebruik. Oxfam houdt de druk op de ketel. In september verscheen een update van het rapport.

Het Behind the Brands rapport van Oxfam nam de Big Ten onder de loep: Unilever, Nestlé, Coca-Cola, Danone, Mondelez, Mars, General Mills, PepsiCo, Associated British Foods (ABF) en Kellogg's. Het eerdere rapport claimt dat deze bedrijven wel vaak de mond vol hebben van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar dat ze in de praktijk weinig inzage bieden in de precieze manier waarop dit zou gebeuren.

Te vaak maken de bedrijven goede sier met bepaalde programma's, bijvoorbeeld projecten om vrouwen op te leiden, maar worden de fundamentele oorzaken van honger en armoede niet aangepakt. Oxfam is van mening dat het binnen de mogelijkheden van deze enorm invloedrijke bedrijven moet liggen om ervoor te zorgen dat er een behoorlijk loon wordt uitbetaald aan arbeiders en te voorkomen dat het milieu wordt aangetast.

Zeven van de tien bedrijven troffen maatregelen om hun score te verbeteren, stelde Oxfam in de update. Zo erkent Nestlé landrechten een stuk beter. Het is zelfs het eerste bedrijf dat het principe onderschrijft dat lokale gemeenschappen vooraf hun toestemming moeten geven, op basis van informatie, wanneer hun land wordt verkocht of verhuurd voor de verbouw van grondstoffen. Dit staat nu in de richtlijnen voor leveranciers, die de suiker, soja, palmolie en andere goederen leveren.

Ook Coca Cola voert kleine verbeteringen door. Haar leveranciers moeten nu watervervuiling en de uitstoot van broeikasgassen meer beperken en biodiversiteit beschermen of verbeteren. Nog steeds scoort echter geen enkel bedrijf over de hele linie hoger dan een 'voldoende', zegt Oxfam.

Opvallend is dat 31 van de belangrijkste investeringsfondsen ter wereld het verzoek van Oxfam aan de bedrijven onderschrijven. Ongeveer gelijktijdig met de publicatie van de update van Oxfam, stuurden de fondsen, waaronder BNP Paribas Investment Partners, een gezamenlijke brief naar de Big Ten. Hierin vragen ze de bedrijven meer te doen aan de sociale- en milieuproblemen bij de productie van hun grondstoffen. Bovendien moeten de voedselgiganten transparanter te werk gaan. 'Door een gebrek aan transparantie in de sector, is het moeilijk in te schatten welke risico's en kansen de voedingsbedrijven in hun productieketen voortbrengen', staat er in de verklaring. 'Er is een grote nood aan duidelijke verbeteringen in deze sector.' (Bron: Oxfam. Zie: http://www.behindthebrands.org/scorecard)

 

AEFJN België DOOR:

Deel dit artikel