Nog een beetje moeilijker…

Maandagavond, 6 oktober 2009

Dokter Anh laat ons weten dat hij nu een lijst heeft van ongeveer 8 personen die in de loop van de volgende 2 dagen zullen worden opgenomen. Ze zijn allemaal getroffen door de tyfoon Ketsana. We kunnen enkelen van hen interviewen. De informatie word gebruikt voor de selectie maar ook om een betere beschrijving te krijgen van de specifieke noden die de personen hebben wanneer hun normale gang van zaken wordt verstoord door zulke natuurverschijnsels.

We worden voorgesteld aan een jonge man die ongeveer een tiental jaren geleden uit een boom was gevallen en raakte gewond aan de rug en deels verlamd. Hij was nog jong toen (10 jaar) en heeft een moeilijk weg afgelegd om er bovenop te geraken. Zijn familie had het er moeilijk mee in het begin, maar hij wist door zijn wilskracht, doorzettingsvermogen en nog jeugdige leeftijd er zich goed door te trekken. Zijn moeder vergezeld hem in het centrum voor zijn revalidatie. Sinds zijn rugletsel zijn de benen niet meer gegroeid. Zijn bovenlichaam daarentegen heeft zich zeer goed ontwikkeld. Met zijn stevige armen en sterk ontwikkelde borstkast gaat hij zonder veel beperkingen door het leven. Hij helpt de familie met de verwerking van hun landbouwprodukten. Na de storm blijkt het toch dat hun oogst gedeeltelijk vernield is. Het hebben en houden van de familie werd nog gespaard, maar de andere familieleden zien toch op  tegen een moeilijke periode. Hij zit nu zonder werk. Hij komt naar het centrum om raad te vragen aan de sociale werker en te kijken of hij geen steun kan krijgen. Uit het interview blijkt dat hij enkele dagen moet blijven voor een medische controle. Een steunpakket van technische hulpmiddelen wordt opgesteld naargelang zijn beperkingen die hij dan naar huis kan meenemen.

We verlaten het centrum nu en dokter Anh en Chin zullen ons op de hoogte houden rond het aantal personen die naar het centrum afzakken en de reparaties die worden uitgevoerd. Op een vergadering die we bijwonen in aanwezigheid van ander teams die ook steunprojekten opzetten na de storm kunnen we alleen maar bevestigen dat de aanpak die dokter Chin en Anh voorstelden goed overeenkwamen met de algemene noden van de hele bevolking in de streek (schade aan hun woonsten , verlies van oogst, …). Alleen, is het voor mensen met een zware handicap… nog een beetje moeilijker…BRON:
Handicap International Blog

Deel dit artikel