Jongeren op avontuur in Benin

via benin inleef

Leerlingen van Sint Louis en Institut Emile Gryson trokken op inleefreis.

Move with Africa is een project dat door de Franstalige krant La Libre Belgique werd opgezet. Dit project werkt samen met verschillende Belgische ngo's, waaronder VIA Don Bosco. Het is de bedoeling om elk jaar zo'n 150 leerlingen uit verschillende Franstalige, secundaire scholen te sensibiliseren rond het thema wereldburgerschap.

Het project Move with Africa bestaat uit drie grote delen:

1. De voorbereidingsworkshops

Het doel van deze workshops is de voorbereiding van de jongeren op de reis. Ze gaan over interculturaliteit en een open houding naar anderen toe. Vanaf de eerste dag van het nieuwe schooljaar proberen we de jongeren bewust te maken van wat er gebeurt in de wereld. We helpen hen om bepaalde onderwerpen beter te begrijpen: armoede, ongelijkheid in onderwijs, inkomensongelijkheid, migratie- en vluchtelingenproblematiek, eerlijke handel... .

2. De inleef- of uitwisselingsreis

Deze reis vindt plaats hetzij tijdens de krokusvakantie, hetzij tijdens de paasvakantie. Het is belangrijk om te weten dat deze reis naar een Afrikaans land een middel is, geen doel op zich. Kennismaken met de ander is een manier om, wanneer de jongeren weer in België zijn, een klik te maken.

Elke inleefreis is anders, afhankelijk van de ngo waarmee wordt samengewerkt. VIA Don Bosco liet aan de Belgische jongeren de infrastructuur van de Foyer Don Bosco in Benin zien. De groep had de kans om een dag door te brengen met Beninse jongeren die ooit op straat leefden, maar vandaag genieten van een socioprofessionele opleiding.

De jonge Belgen werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan lessen en workshops in de werkplaats. Natuurlijk werden er ook meer informele momenten voorzien. Zo konden de jongeren optimaal ervaringen uitwisselen. De gesprekken tussen de Belgen en de Beniners zijn een kans om elkaar te leren kennen en stereotypen te doorbreken.

3. Na de reis

Een afsluitmoment en een workshop maken de balans op van de reis. Het is een belangrijk moment om de dingen die de jongeren tijdens de reis geleerd hebben, vast te houden. De jongeren worden zich bewuster van hun verantwoordelijkheid om een actieve wereldburger te zijn.

Het is inderdaad vaak pas na de reis dat de jongeren zich realiseren dat de burgerrechten die ze hebben en de manier waarop ze consumeren, een impact kunnen hebben op het bouwen aan een samenleving die democratischer, pluralistischer en meer open is naar andere culturen.

Deze editie van Move with Africa werd sterk beïnvloed door terroristische acties. De aanslagen van 13 november in Parijs en van 20 november in Bamako, Mali vonden plaats kort voor een voorbereidingsweekend, waar alle deelnemende leerlingen van de verschillende scholen werden samengebracht.

Ondanks het feit dat enkele van de deelnemers uit Brusselse buurten kwamen die sterk gestigmatiseerd worden, waren ze samen met de andere groepen aanwezig. Zo konden jongeren met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. De reis werd niet alleen voorbereid, maar er werden ook veel ervaringen over de recente gebeurtenissen uitgewisseld.

"De openheid die groeit uit een project als Move with Africa hebben we heel erg nodig in België vandaag de dag." – stukje uit de reflectie tijdens het voorbereidingsweekend

Enkele inleefreizen van Move with Africa werden geannuleerd, wegens de aanslagen die in West-Afrika én Brussel werden gepleegd. Gelukkig konden de twee reizen die werden georganiseerd door VIA Don Bosco wél doorgaan. Het programma van één van de reizen moest hierdoor wel een beetje ingekort worden.

570b57f335702a22d6443c4e bewerkt

We verzamelden enkele getuigenissen van leerlingen op het einde van hun reis, het beste bewijs van de impact van deze reis voor jongeren:

"We hebben dingen kunnen zien, horen en voelen. We deelden ervaringen in beide richtingen, het was een verrijking voor de twee kanten. Het deed ons nadenken over onszelf." – Romane, een leerlinge van Saint-Louis.

"De Belgen kunnen dansen, al duurt het eventjes voor ze naar hun lichaam luisteren en zich kunnen laten meevoeren door het ritme van de muziek." – een jonge Beniner uit de Foyer Don Bosco in Porto Novo.

"Deze reis heeft ons veranderd. Dit is het soort project waarbij je niet onverschillig kunt blijven." – Louise, een leerlinge van Saint Louis.

"Ik apprecieerde de uitwisseling met jongeren die het minder goed hebben dan wij, en ik was onder de indruk van de verschillen tussen onze levens en die van hen. Ik was diep geraakt." – Alexia, leerlinge van Saint-Louis.

"Bedankt voor jullie bezoek, we vonden het een fijne ontmoeting, ook al ging de tijd te snel voorbij. We hopen jullie volgend jaar weer te zien!" – een jonge Beniner in de Foyer Laura Vicuña

Christopher El Khazen

 

Deel dit artikel