[opinie] Laat ons een bloem Crevits

Zeshonderd scholieren lieten vrijdag 9 mei in Brussel hun stem horen over de toekomst van energie. Op de Overkoepelende Slotzitting van KRAS gingen ze de discussie aan met experten en politici in het Vlaams  Parlement, de Kamer en de Senaat.  Sara Hurtekant discussieerde mee in het KRAS-rollenspel van Jeugddienst Globelink. Nu grijpt ze naar de pen om de nieuwe klimaatminister van scherp en snedig advies te voorzien.

Sara (17) is de winnares van een columnwedstrijd van KRAS. Haar stuk verscheen op zaterdag 10 mei 2008 in 'De Gedachte' van De Morgen.Één goedgemikte, nachtelijke satellietfoto bewijst het: België verspilt energie alsof het broeikaseffect een fabeltje is. Grafieken die aantonen dat België tegen 2030 het nieuwe Benidorm wordt, lijken ons Siberisch koud te laten. Wat doet onze regering in de strijd tegen de groeiende klimaatdreiging? Voorlopig bitter weinig. Drastische maatregelen, zoals Zweden dat tegen 2020 volledig onafhankelijk wil zijn van olie, durft de regering niet nemen. Energiebesparingen worden op de lange baan geschoven, hoewel wetenschappers het erover eens zijn dat een drastische ommekeer binnen de 10 à 15 jaar moet plaatsvinden, willen we een mondiale ramp afwenden.

Dus moet ons Belgenland dringend uit deze sluimerslaap geraken en actie ondernemen om de felbegeerde Kyotonorm te halen. Oplossingen zoals biobrandstof en windenergie zijn schitterende voorstellen, maar blinken allesbehalve uit qua originaliteit en stuiten soms op weerstand bij de bevolking, ook zijn deze op korte termijn bijna niet te verwezenlijken, en toch hebben we een vlugge ommezwaai nodig!

Vandaar deze dringende oproep van een meer dan bezorgde jongere aan onze nieuwe minister van leefmilieu. Mevrouw Crevits, wilt u volgende suggesties even in overweging nemen om ons ook nog een bloem te laten?
  • Verschillende onderzoeken, uitgevoerd door onder andere het Europese Milieuagentschap, wezen uit dat de opwarming van de aarde zelf in het binnenland bij vloed voor natte voeten zal zorgen. Hierin wordt echter geen rekening gehouden met de huidige economie en hoe deze zal beïnvloed worden door een stijging van het zeeniveau. Bedrijven die bijvoorbeeld gevestigd zijn in een gebied niet ver boven zeeniveau, kunnen bij een stijging volledig onder water komen te liggen. Momenteel hebben we zelfs nog steeds het raden naar het prijskaartje van een eventuele dijk. Er is een duidelijk gebrek aan correcte gegevens die milieu en economie aan elkaar linken.
  • Ook lichtpollutie is in België nog steeds een heikel punt. Onze wegen en winkels worden ’s nachts meer dan overbelicht en dit levert ons dan ook een beschamend hoge plaats op in de top tien van de ‘meest energieverkwistende landen’. Dit vraagt dus om een duidelijk statement van de overheid; namelijk een verbod op het nachtelijk verlichten van etalages en uithangborden.
  • Daarenboven schreeuwen onze wegen om een onderzoek naar overbelichting. De overbodige verlichtingspalen zijn zowel energieverslindend als gevaarlijk voor de chauffeur die de kans loopt verblind te worden door deze wildgroei aan lantaarnpalen.
  • Niet alleen wildgroei aan lantaarnpalen, ook een wildgroei aan luiers teistert ons landje! Wegwerpluiers maken voor 8% deel uit van het restafval en worden dus verbrand. Dit betekent een zware belasting voor het milieu, en dan hebben we het nog niet over de astmapatiënten die het steeds moeilijker krijgen met de hoge concentraties fijn stof in de lucht. Een oplossing is het sensibiliseren van jonge ouders en het promoten van herbruikbare luiers. Voorlopig gebeurt dit enkel op initiatief van individuele gemeentes. Maar als de overheid deze plaatselijke projecten zou uitbreiden en besluit jonge ouders een steuntje in de rug te geven als het gaat om de aankoop van deze herbruikbare luiers, dan zou de overstap voor velen al wat vlotter en vooral sneller gebeuren!
Natuurlijk zijn dit maar enkele van de honderden oplossingen die er te bedenken vallen en met luiers alleen redden we de planeet niet, maar met deze tips zouden de eerste kleine stapjes in een groenere richting gezet zijn. Ik hoop dat niet enkel de minister van leefmilieu, maar wij allen, deze tips indachtig een betere toekomst kunnen tegemoet gaan, die ook nog voor ons, jongeren en de aanstormende generaties veilig en betrouwbaar is. We mogen immers niet vergeten dat we er samen iets van moeten maken. Het klinkt even gepasseerd als ‘laat ons een bloem’ maar jongens toch, de wereld is een mooi maar werkelijk ding.

Deel dit artikel