Oxfam: Eén jaar na de tsunami hebben mensen terug werk en inkomen

Meer dan de helft van de mensen is opnieuw aan het werk en de economie normaliseert snel bijna een jaar na de tsunami. Dit zegt Oxfam International in een nieuw rapport met de titel ‘Terug aan het Werk’.

Het nieuwe rapport ‘Back to work’ (Terug aan het Werk) bevat een analyse waaruit blijkt dat 60 percent van de mensen die hun werk verloren hadden, weer opnieuw een basisinkomen verdienen. Naar schatting zal tegen einde 2006 zo’n 85 percent van de arbeidsplaatsen hersteld zijn.

Uit het rapport blijkt verder dat:

 • 84 percent van de vissersboten die in Sri Lanka vernietigd werden, hersteld of vervangen zullen zijn. In Atjeh is bijna 70 percent van de beschadigde boten hersteld of wordt opnieuw gebouwd;
 • in augustus de visvangst in Sri Lanka al weer op 70 percent van het vroegere peil was, nadat deze eerst met 95 percent was verminderd;
 • duizenden hectaren land ontzilt werden, er werd gezorgd voor zoutbestendige planten en de boeren hebben al goede oogsten binnengehaald.

Onderzoek in een aantal gemeenschappen heeft aangetoond dat de getroffen bevolking het herstellen van hun basisinkomen vaak als eerste prioriteit zag, zelfs belangrijker dan een onderdak.

“Een jaar na de tsunami is meer dan de helft van de mensen die werkloos werden terug aan de slag gegaan, de meeste beschadigde boten werden hersteld en duizenden hectaren akkergrond werden geruimd en opnieuw beplant. Er blijven vanzelfsprekend nog een aantal problemen op te lossen en steun blijft nodig om de geboekte vooruitgang veilig te stellen.
Maar dankzij de omvangrijke steun van het publiek en met de vastberadenheid van de lokale bevolking, werd het herstel van het basisinkomen van de getroffenen een van de indrukwekkendste aspecten van de gehele hulpverleningsoperatie,”
zegt Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit.

Volgens het rapport ‘Terug aan het Werk’ dreigde de enorme schade die aan de economie was toegebracht bijna twee miljoen mensen in de getroffen landen in diepe armoede onder te dompelen.

 • Een miljoen arbeidsplaatsen ging verloren door de tsunami.
 • 64.000 ha landbouwgrond werden beschadigd en vervuild. Dat is de grootte van 160.000 voetbalvelden.
 • In Atjeh schoot de werkloosheid de hoogte in, van 1 werkloze op 14 inwoners (7 percent) naar 1 op 3 (33 percent). In het getroffen gebied van Sri Lanka nam de werkloosheid toe van 9 tot 20 percent.
 • De mensen raakten niet alleen hun werk kwijt, ze verloren ook al hun bezittingen die bestonden uit geld, juwelen en grond.
 • Het zwaarst getroffen waren de vissersgemeenschappen, de kleine boeren, de arbeiders, de kleine zelfstandige bedrijfjes en de toeristische sector.
 • 65 percent van de vissersvloot in Sri Lanka vernietigd werd, samen met 10 van de 12 vissershavens. In Atjeh ging 70 percent van de vissersboten verloren. In India werden 70.000 boten vernietigd of beschadigd.

“Een jaar na de tsunami kunnen we een indrukwekkend herstel vaststellen. Mensen zijn terug aan het werk, we konden zorgen dat zij weer een inkomen hebben en dus ook aan de eigen toekomst kunnen bouwen. Voor de verwerking van het trauma was dat een essentiële voorwaarde. Er moet zeker nog veel meer gebeuren en de grootste moeilijkheden zijn nog niet uit de weg geruimd maar er is al veel gerealiseerd op weg naar het herstel,” zegt Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit.

Oxfam heeft het grootste gedeelte van het geld - namelijk 22,5 miljoen euro in de eerste 9 maanden - gebruikt om mensen terug aan een basisinkomen te helpen. Door samen te werken met andere organisaties konden 375.000 mensen terug aan de slag gaan.

De eerste tussenkomsten waarbij de meeste organisaties op een ruimere schaal dan tevoren meewerkten - waren ‘cash for work’- activiteiten (geld voor werk). Dit betekent dat de begunstigden betaald werden voor het uitvoeren van basisarbeid gaande van het ontzilten van akkergrond en het ruimen van puin tot het weer opbouwen van huizen en het begraven van de doden.
Dank zij dit werk kregen de begunstigden weer meer mogelijkheden, hadden ze controle over de eigen opties en dat hielp om de economie om weer aan te trekken.

Volgens het rapport brachten de ‘cash for work’-programma’s de mensen terug in een bepaalde routine, ze vonden een normaal levensritme wat hen helpt het trauma van de tsunami te verwerken.

Het rapport wijst op een aantal blijvende problemen:

 • het zal twee tot vijf jaar duren voordat de bodem terug volledig productief zal zijn;
 • in sommige gevallen werd aan de vissersgemeenschap een nieuw stuk grond gegeven dat te ver van de zee ligt om nog van de visserij te kunnen leven;
 • de gebrekkige toegang tot de markten die de lokale gemeenschappen voor de tsunami hadden, blijft een probleem;
 • er moet blijvend over gewaakt worden dat de hulpverlening niet enkel gericht is op de bestaansmiddelen die het meest in het oog springen.

Net als andere organisaties heeft Oxfam ook kleine leningen toegestaan om kleine bedrijven op te starten en de infrastructuur te vervangen. Een belangrijk deel van het programma ‘zorgen voor inkomens’ van Oxfam was bedoeld voor vrouwen, want tijdens de hulpacties kunnen zij over het hoofd gezien terwijl het gezin dikwijls dankzij hun werk een zwakkere periode in de landbouw, het toerisme of de visserij helpt overbruggen.

Te noteren:
Na de tsunami heeft Oxfam Internationaal 1,8 miljoen mensen kunnen helpen.

Voor videomateriaal en interviews:


Stefaan Declercq, Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit
tel. 02-501 67 08 - gsm: 0476-46 30 53
stefaan.declercq@oxfamsol.be

Het is mogelijk Nederlandstalige medewerkers te interviewen in Sri Lanka, Indonesië en India. Hiervoor kunt u contact nemen met:
Chantal Nijssen, communicatieverantwoordelijke
tel. 02-501 67 62 - gsm 0473-500 386
chantal.nijssen@oxfamsol.be

 

Deel dit artikel