Parlementaire resolutie vraagt meer aandacht voor landbouw en voedselzekerheid

Het heeft enkele maanden aangesleept, maar de Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft dan toch unaniem een resolutie over de wereldvoedselcrisis goedgekeurd. Daarin vragen de parlementsleden aan de regering om op internationaal niveau meer nadruk te leggen op het recht op voedsel. Daarom moet landbouw en voedselzekerheid een prominentere plaats binnen onze ontwikkelingssamenwerking krijgen en moeten de budgetten hiervoor naar omhoog. Bovendien moet ons land, zo stelt de resolutie, er ook bij andere EU-idstaten voor pleiten om hetzelfde te doen.


“Dit is een specifieke rol die België kan spelen op internationaal niveau”, zo zei Olivier De Schutter, speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor het Recht op Voedsel, tijdens een hoorzitting in de Kamer. “Want het antwoord van de internationale gemeenschap op de wereldwijde voedselcrisis is voorlopig onvoldoende. Het zou een goede zaak zijn als België dit thema op de agenda zet tijdens haar EU-voorzitterschap in 2010.”

De resolutie wordt binnenkort in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd. Ook in de Senaat wordt ondertussen werk gemaakt van een resolutie over het Belgische antwoord op de voedselcrisis.

Vredeseilanden heeft zich samen met andere organiaties de voorbije maanden ingezet om deze resolutie tot stand te laten komen. Het is een belangrijke maatstaf waaraan toekomstig beleid kan getoetst worden.

Deel dit artikel