Europees Hof van Justitie noemt investeringsakkoorden tussen EU lidstaten niet wettig

Het Europese Hof van Justitie (EHJ) heeft zich op 6 maart uitgesproken in de zaak Achmea-Slovakije . Het Hof stelt dat de geschillenregeling privé-investeerder - staat (ISDS) in bilaterale investeringsakkoorden tussen EU-lidstaten in tegenspraak is met het Europese recht. Deze regeling laat namelijk niet toe dat er bij Europese rechtbanken beroep wordt aangetekend of dat het Europese Hof om advies wordt gevraagd. 11.11.11 is verheugd over deze uitspraak.

Investeringsakkoorden (BIT's) geven buitenlandse investeerders het uitzonderlijke privilege om regeringen rechtstreeks aan te klagen voor internationale arbitragecolleges als ze vinden dat hun belangen geschaad zijn. Zij hoeven niet eerst de binnenlandse rechtsmiddelen te gebruiken en tegen de uitspraak van de arbitrage is geen beroep mogelijk.

Dat bedrijven van de ene EU-lidstaat dit privilege zouden bezitten in een andere EU lidstaat staat niet enkel haaks op de Europese eenmaking, maar bovendien verhindert dit dat het Europese recht zijn gang kan gaan. De uitspraak van het EHJ zal er toe leiden dat 196 zogenaamde intra-EU BITs moeten beëindigd worden.

11.11.11: "We zijn verheugd over deze uitspraak. Ze verhoogt de kans dat het Europese Hof van Justitie binnenkort ook het EU handelsakkoord met Canada (CETA) onwettig verklaart - omdat die een soortgelijke investeerder-staatgeschillenregeling bevat- en daarmee ook elk soortgelijk Europees handels of investeringsakkoord (EU-Singapore, EU-Vietnam, EU-Mexico, ...)

Tegelijk betreurt 11.11.11 de beslissing van de Belgische regeringen in het Interministerieel Comité Internationale Betrekkingen van afgelopen vrijdag 2 maart. Daarin werd een nieuwe modeltekst aangenomen voor Belgische BITs en het voornemen bevestigd om in de toekomst nieuwe BITs te onderhandelen. De modeltekst zou ISDS bevatten in plaats van het hervormde ICS dat de Europese Commissie gebruikt.

11.11.11: "Terwijl ISDS door een toenemend aantal landen wordt verworpen (zoals Brazilië, India, Zuid-Afrika, Indonesië, Ecuador,...) en niet is opgenomen in de EU onderhandelingen met Australië en Nieuw-Zeeland, gaat België er mee door en wil het nieuwe investeringsakkoorden onderhandelen waarmee buitenlandse investeerders juridische privileges worden toebedeeld. Daardoor krijgen zij meteen de middelen om ook schadevergoeding te vragen voor algemene en democratische genomen beleidsmaatregelen voor sociale en milieubescherming. En dit op een ogenblik dat de wereld voor enorme sociale, milieu- en klimaatuitdagingen staat. Dit privilege zou juist moeten verdwijnen en de lokale rechtspraak versterkt."

"Geen enkele van de regeringen in België hebben bovendien de modeltekst voorgelegd aan hun parlementen. Die zullen later enkel "ja" of "nee" kunnen zeggen als België nieuwe BITs heeft afgesloten. Het is fundamenteel ondemocratisch om op deze manier parlementen voor het blok te plaatsen".

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels