Petitie tegen TTIP en CETA haalt een record aan handtekeningen op : 3.263.920 op één jaar tijd

stop-ttip-ceta-3miljoen

De Europese "STOP TTIP" coalitie overhandigde vandaag, 7 oktober, symbolisch meer dan 3,2 miljoen handtekeningen aan de Europese Commissie. Actievoerders van uit alle uithoeken van Europa plaatsten dozen met de STOP TTIP petitie op een reusachtige weegschaal. Aan de andere kant lagen zandzakken die de belangen van de bedrijven voorstelden. "Let's TTIP the scales" ("Laten we de balans doen overhellen") was het motto van de actie.

Ook in België vier keer meer handtekeningen dan vereist

De STOP TTIP petitie was oorspronkelijk bedoeld als "Europees burgerinitiatief" zoals voorzien in het Europese Verdrag van Lissabon. Als een intiatief meer dan een miljoen handtekeningen kan verzamelen en in zeven EU landen minstens een bepaald quotum is bereikt dan moet de Europese Commissie over het onderwerp een initiatief nemen.

De STOP TTIP petitie haalde 3 keer meer handtekeningen op en ging in 23 lidstaten over het quotum. Ook in België werden bijna 4 keer meer handtekeningen opgehaald dan het quorum: 62.732 in het totaal dat is 3,98 keer meer dan de verreiste 15.750.

"Dit ongelooflijke resultaat toont de sterke oppositie aan tegen de vergaande trans-Atlantische vrijhandelsakkoorden met de VS (TTIP) en Canada (CETA)", zei de bekende andersglobaliste Susan George van het organiserende comité. De petitie roept de Europese Unie om om de onderhandelingen van het TTIP akkoord te stoppen en het akkoord met Canada niet te ondertekenen. 11.11.11 heeft mee opgeroepen om de petitie te ondertekenen.

Let's TTIP the scales

De Commissie weigert de actie te erkennen als officieel burgerinitiatief

Van bij de aanvang heeft de Europese Commissie geweigerd om de petitie te erkennen als een officieel burgerintiatief zoals voorzien door het Europese Verdrag van Lissabon, omdat ze niet bevoegd zou zijn om de onderhandelingen te stoppen. De intiatiefnemers van de petitie hebben daarover juridisch advies ingewonnen en uiteindelijk een klacht neergelegd bij het Europese Hof van Justitie. Ondertussen is ze de petitie toch opgestart volgens de geijkte procedures. Zelfs als het Hof de Commissie zou gelijk geven, dan nog is de politieke boodschap die meer dan 3 miljoen mensen van over de hele EU hebben gegeven krachtig en duidelijk.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels