Philippine Movement for Climate Justice

Philippine Movement for Climate Justice

In de Filipijnen moet je niet uitleggen wat klimaatverandering betekent. Al jaren voelen vooral landbouwers en vissers hoe het veranderend klimaat hun inkomen aantast. En na enkele supertyfoons weet ook de rest van de wereld dat er iets grondig fout zit.

Op internationaal niveau pleit de Filipijnen voor een drastische aanpak van schadelijke gassen, maar zelf maakt het land plannen voor de bouw van nieuwe steenkoolcentrales. Daarom brengt de klimaatbeweging Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ) basisorganisaties en bezorgde burgers samen rond de eis voor een coherent beleid.

Tegelijk moet er ook ondersteuning komen voor de slachtoffers. Om de impact van natuurrampen zoveel mogelijk te beperken zijn aanpassingsmaatregelen nodig, zoals betere bescherming tegen overstromingen en nieuwe landbouwtechnieken.

Dat kost uiteraard geld. Samen met  11.11.11 en Jubilee South pleit PMCJ voor een billijke klimaatfinanciering.

PMCJ werd officieel opgericht in 2009 en groeide na verloop van tijd uit tot een nationale beweging. De basis werd gelegd door enkele nationale organisaties, zoals FDC, Focus on the Global South, JSAP en ATM, allen 11.11.11 partners.

Maar de uitdaging bestond erin om ook een brede waaier aan basisorganisaties te betrekken. PMCJ organiseerde info-sessies,  lokale acties met boeren of vissers, een ‘klimaatkaravaan’, een actie in Manilla met arme stedelingen enz. 

In 2013 mondde dit uit in een nationale actie op 14 plaatsen waar nieuwe steenkoolcentrales gepland zijn. Tegelijk wil PMCJ het debat over hernieuwbare energie stimuleren en de bevolking mee betrekken bij het ontwikkelen van voorstellen.

 Gerelateerde artikels